Prapor 21. čs. pěšího pluku

Originální prapor byl čs. jednotce předán 30. června 1918 francouzským prezidentem Poincarém v Darney. Tento prapor byl darován Paříží a byl namalován na hedvábí podle návrhu malíře Františka Kupky. Pole praporu je bílo-červené, v rozích jsou umístěny čtyři zemské znaky – Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko, uprostřed je zlatá ozdobná iniciála ČS a označení pluku. Na modrém lemu praporu je …Continue reading →

Prapory RAF

Dne 10. července 2018 proběhly v Londýně za přítomnosti královské rodiny v čele s královnou Alžbětou II. oslavy 100. výročí založení královského letectva – RAF. Kromě přehlídky vojáků sloužících u královského letectva, vojenských hudeb (mj. i letečtí dudáci) a vlastní letecké přehlídky na závěr oslav byly k vidění i ceremoniální prapory leteckých perutí – squadron. Před Buckinghamským palácem královna Alžběta II. …Continue reading →

OFF

Francouzský prapor M1791

Revoluční prapor z období konstituční monarchie. Z monarchie zbyl bílý kříž a královské lilie, z nové doby je uplatněna trikolóra a hesla na praporu. (Po roce 1793 došlo k další změně ve vzhledu praporů – lilie byly nahrazeny bílými obdélníky nebo kosočtvercem s trikolórou.) Rozměry praporů se pohybovaly v rozmezí 154 x 154 až 163 x 163 cm. Rokem 1794 …Continue reading →

OFF

Ruský plukovní prapor z období Severní války

Tzv. Severní válka probíhala mezi Švédským královstvím (podporovaná Osmanskou říší) a  koalicí Dánska-Norska, Saska-Polska a Ruska v letech 1700 – 1721. Po drtivé porážce ruské armády v bitvě u Narvy 30. listopadu 1700 ztratili Rusové 146 praporů a 16 standart a dalších 100 různých praporců a označení jednotlivých jednotek. I s úroky tuto porážku vrátili Rusové švédské armádě v bitvě …Continue reading →

OFF

Předání ruského praporu

V rámci letošních vzpomínkových akcí bitvy z roku 1805 – bitvy u Slavkova – proběhlo slavnostní předání nového plukovního praporu Apšeronského mušketýrského pluku, 7. roty. Předání proběhlo 1.12. 2017 v Historickém sále za účasti rakouského císaře Františka II. a ruského cara Alexandra I.     Několik fotografií ze sálu: Přinášení praporu Prapor před vladaři Dekorování praporu portou s třapcemi Apšeronský …Continue reading →

OFF

Předání pruského praporu

Dne 4.11. 2017 proběhlo slavnostní předání a požehnání novému praporu II.Batl./1.Garde Regiment zu Fuss v kostele Proměnění Páně ve Všestarech. Pruská gardová jednotka nastoupila se svým starým praporem a po slavnostním obřadu požehnání nového praporu obdržela prapor nový. Malbě praporu předcházelo složité pátrání v archívech a dobové dokumentaci vztahující se k historii gardového regimentu. Hledalo se vyobrazení praporu či jeho …Continue reading →

OFF

Prapor kroměřížského střeleckého sboru 1637

Pravděpodobně v první polovině 16. století na popud některého olomouckého biskupa vznikl v Kroměříži střelecký sbor po vzoru moravských královských měst. Úkolem tohoto sboru mělo být nejen dodržování pořádku ve městě v době ohrožení ale také vykonávání osobní arcibiskupské gardy při církevních oslavách či významných panovnických návštěvách v Kroměříži. Střelci byli jednotně vystrojeni a vyzbrojeni a rovněž vlastnily v průběhu …Continue reading →

OFF

Nové repliky praporů

V nedávné době jsem dokončil repliku rakouského praporu M1836 dle požadavku zmenšený o 1/3 velikosti. Dalším praporem je pruský 1. GARDE-REGIMENT zu FUß a třetím praporem je francouzský prapor M1796 pro 8 demi-brigádu. Zjišťuji, že je stále větší problém v dnešní době sehnat odpovídající materiál. Hedvábí na prapory je dnes velice tenké a má malou gramáž. Rovněž firma, jejíž barvy používám …Continue reading →

OFF

IR54 a jeho ukořistěné prapory

Ještě jednou bych se vrátil k historii olomouckého IR54, protože jsem se dostal k dějinám pluku od Viktora von Neuwirtha. Česky vyšly „Stručné dějiny císařsko-královského pěšího pluku číslo 54“ v rove 1885 a německy „Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regimentes Alt-Starhemberg Nr. 54“ vyšly v rozšířené podobě roku 1894. Viktor von Neuwirth, (1838-1899), generálmajor  * 24. 12. 1838 Josefov; † 21. …Continue reading →

OFF

Rakouská jezdecká standarta M1836

Rakouská jezdecká standarta M1836 byla zavedena pro všechny jezdecké kategorie v rakouském jezdectvu vyjma husarských pluků. Husaři jako jediná výjimka směli používat svoje historické vyšívané standarty pocházející většinou z období vlády Marie Teresie. Standarta M1836 byla namalována na hedvábí nebo jemu podobnému materiálu na „jednom listu“. Tzn. že obraz orla na jedné straně mohl prosvítat na stranu druhou. To se dělo …Continue reading →

OFF

Ruské prapory M1797

Car Pavel I. zavedl roku 1797 jednotný vzor pěchotních praporů. Pluků řadové pěchoty v té době bylo v ruské armádě 83 a k tomu je nutno připočíst ještě 63 pluků garnizonní pěchoty. Každý z těchto pluků měl jedinečnou kombinaci barev na praporu. Tyto kombinace barev osobně schvaloval Pavel I. a skutečně každý pluk dostal tento model praporu. Prapory se dostávaly …Continue reading →

OFF

Prapor pražské domobrany 1604

Při shánění podkladů pro císařské prapory z období vpádu švédských vojsk na naše území za tzv. třicetileté války se mi podařilo sehnat ze švédského vojenského muzea foto jednoho císařského praporu, který švédská vojska ukořistila při obléhání Prahy 1648.  Díky laskavosti paní Karin Tetteris jsem obdržel oboustranné foto praporu pražské domobrany z roku 1604. Švédové tenkrát z Prahy odvezli většinu umělecké …Continue reading →

OFF

Johanka z Arku – Jeanne d´Arc

Byl jsem požádán o provedení rekonstrukce praporu Johanky z Arku pro šermířskou skupinu Bibus Spiritus zabývající se obdobím stoleté války mezi Francií a Anglií mezi lety 1337 – 1453. Vzhledem k tomu, že se originál praporu Johanky z Arku nedochoval, vycházel jsem mj. z internetových zdrojů, které čerpají z originálního zápisu výslechu Johanky z Arku při jejím zajetí a soudu …Continue reading →

OFF

54. pěší pluk Hanácký – 6. střelecký pluk Hanácký – pěší pluk č. 6 Hanácký

Dlouhá historie pluku se začíná 8. dubna 1655, kdy byl založen Ottou Christophem von Sparrem pěší pluk ve službách braniborského kurfiřta. Pluk přešel v roce 1661 do císařských služeb a po 250 letech od vzniku dostal přízvisko „Hanácký“. Pluk prošel mnoha bitevními taženími, mj. boje s Turky na Slovensku či Uhrách a Bosně v letech 1689 – 1691, bitvy v …Continue reading →

OFF

Mohyla míru 2015

Poslední příspěvek k praporům na letošní rekonstrukci bitvy u Slavkova – Austerlitz budu věnovat praporům při pietním aktu na Mohyle míru. Francouzi i spojenci nastoupili k pietě už v podstatně menším množství, než na sobotní ukázku bitvy. Francouzské jednotky nastoupili se vší parádou – hudba, prapory ……. spojenecké po menších skupinkách, s jedním ruským a jedním rakouským praporem – leibfahne …Continue reading →

OFF

Austerlitz 2015

Letošní 210. výročí bitvy u Slavkova – Austerlitz měla být velkolepá ukázka bitvy. Na ploše, která odpovídala zhruba ploše ukázce na 200. výročí bitvy v roce 2005, kdy se zúčastnilo 3000 vojáků, byla letošní účast vojska poloviční. Bohužel organizátoři tomu rozměr plochy nepřizpůsobily a tak mnoho diváků pouze vidělo velké rakouské jednotky a jejich formace na horizontu a rovněž tak …Continue reading →

OFF

Žuráň 5. prosince 2015

Za ranního úsvitu 5. prosince 2015 předal představitel Napoleona – Mark Schneider – na památném vrchu Žuráni jezdeckou standartu gardovým jízdním myslivcům – M1804. Slavnostní ceremonie se zúčastnili členové císařské pěší gardy, gardoví námořníci, 57. pěší pluk a gardoví jízdní myslivci. Prapor si sebou přinesli pouze gardoví námořníci a tento konkrétní prapor byl až z Kanady. Je škoda, že české …Continue reading →

OFF

Heldenberg – Klein-Wetzdorf – Niederösterreich

Dne 13. září 2015 proběhla oslava – 50. výročí založení společnosti „Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky“, centrála Vídeň. Akce proběhla na památném místě Heldenbergu u obce Klein-Wetzdorf nedaleko českých hranic. Této akce se pravidelně zúčastňujeme od roku 2009, kdy jsme navázali kontakt s velením spolku ve Vídni. Vždy jsme vřele vítáni a zváni na jejich akce. Vzhledem k mému zájmu o maršála …Continue reading →

OFF

Druhé obléhání Budapešti 1686

Před 329 lety proběhla úspěšná porážka Osmanského vojska, které okupovalo část Evropy. Armáda, která byla složena z vojsk celé Evropy pod tzv. Svatou ligou měla mezi 65.000-100.000 mužů. Byli zde Němci, Maďaři, Chorvaté, Holanďani, Angličané, Šoanělé, Čeči, Italové, Španělé Francouzi, Dánové, Švédi a další vojáci a důstojníci a postavily se na odpor osmanské okupaci. Turečtí obránci Budapešti (tenkrát jen Budy) …Continue reading →

OFF

Prapory na Waterloo 2015 – francouzké

Vzhledem k množství práce na jiných projektech jsem se dostal ke zhodnocení francouzských praporů a standart a jejich spojenců na Waterloo 2015 až nyní. Z mého pohledu mohu konstatovat, že na bojišti a v táboře jsem objevil všechny modely francouzských praporů, které byly používány v období let 1804 – 1815. Většina praporů a standart byla provedena velice dobře a odpovídala …Continue reading →

OFF

Prapory na Waterloo 2015 – spojenecké

V tomto druhém pokračování svého pozorování praporů na rekonstrukci bitvy u Waterloo se zaměřím na prapory spojenců, kteří se této ukázky zúčastnily. Jako největší zastoupení po Britech se jevily na spojenecké straně pruské jednotky. Postřehl jsem prapory pěších regimentů (např. Preußisches Leib-Infanterie-Regiment e.V.), dělostřelecký prapor – „Königliche Preußische Garde – Artillerie zu Fuß“  a v táboře několik praporů Landwehru (zeměbrany). Pruskou jezdeckou …Continue reading →

OFF

Prapory na Waterloo 2015 – britské

Ve dnech 19. – 21. června jsem se zúčastnil 200. výročí bitvy u Waterloo (1815 – 2015). Samotné bitvy v pátek a hlavně v sobotu byly nezapomenutelným zážitkem. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl zařazen v prvosledové jednotce, tak jsem měl možnost více sledovat dění na bojišti. Dojem na mě udělaly zejména útoky jezdectva jak z francouzské strany tak i …Continue reading →

OFF

Bitva u Santa Lucie 1848

Bitva se odehrála 6. května 1848 u osady Santa Lucie, dnes již začleněné do Verony. Rakouské vojsko pod vedením maršála Jana Josefa Václava Radeckého zde porazilo dvakrát silnější sardinskou armádu krále Karla Alberta. Sardinské vojsko od 10. dubna tábořilo v okolí pevnosti Peschiera a při snaze prolomit Radeckého postavení dál na východ se střetlo 6. května s částí Radeckého armády u veronského předměstí Santa Lucia. Sardinský král měl k  dispozici 50 tisíc vojáků …Continue reading →

OFF

Prapor papežské švýcarské stráže – gardy

Datum 22. ledna je považováno za oficiální datum vzniku papežské gardy. Na žádost papeže Julia II. prvních 150 mužů ze Švýcarska dorazilo do Říma 22. ledna 1506 a toto datum je pokládáno za oficiální datum vzniku papežské gardy. Velitelem byl Kaspar von Silenen a zbytek 50 mužů dorazil později.  Vojáci gardy musí být švýcarské národnosti, katolického vyznání, vysocí nejméně 174 cm, bez vousů, s …Continue reading →

OFF

157. výročí úmrtí maršála Radeckého

Při sledování novoročního koncertu Vídeňských filharmoniků jsem byl opět potěšen závěrečnou skladbou. Jak je již tradicí, končilo se skladbou Johanna Strausse (staršího) – Radeckého pochodem. O Radeckém lze najít na internetu spoustu článků. Jak kladných, tak i záporných. Já osobně se přidávám k první skupině, která vidí v osobě maršála jedinečného českého vojevůdce. O Radeckém se psalo v 19. století v …Continue reading →

OFF

Prapory na Slavkově – Austerlitz 2014

Jako každoročně jsem se zúčastnil rekonstrukce bitvy tří císařů pod kopcem Santon. Z mého zájmu jsem opět sledoval prapory, pod kterými pochodovaly a bojovaly jednotky jak na francouzské straně tak i na spojenecké straně. Začnu nejdříve francouzskými prapory. V podstatě se nebylo na co dívat. Spatřil jsem pouze dvě orlice na smotaném a zabaleném praporu. Předpokládám, že to byl prapor 8eme …Continue reading →

OFF

Napoleonská aukce ve Fontainebleau

Při sledování zpravodajství mě zaujala reportáž z aukce ve Fontainebleau ve dnech 15. a 16. listopadu 2014. Dražily se věci z napoleonské doby ze sbírek monackého knížete Luise II., který byl pradědečkem současného monackého knížete Alberta II. Byla dražena řada osobních věcí Napoleona či jeho blízkých a spousta dalších velice zajímavých věcí. Jako hlavní hřeb aukce byla dražba Napoleonova dvourohého klobouku, …Continue reading →

OFF

Francie – 3. husarský pluk „Esterházy“

Při hledání podkladů pro malbu francouzských praporů jsem našel velice zajímavé stránky 3. pluku husarů. Tento pluk je ve francouzské armádě od roku vzniku 1764 dodnes a právě tento rok si pluk připomíná 250. výročí jeho založení. U tohoto pluku se rovněž dochovala většina jeho jezdeckých standart a praporů a proto je tato řada vyjímečná. Následující řádky bych chtěl proto …Continue reading →

OFF

Ukořistění standarty u Jungingen (Ulm) 1805

11. října 1805 proběhla bitva u Haslach-Jungingen, známá také jako bitva u Albecku, severně od Dunaje. Rakouský Feldmarschallleutnant Karl Mack Freiherr von Leiberich se snažil o prolomení obležení Ulmu. Tato akce však neskončila úspěšně. Vítězství slavili Francouzi pod velením hraběte Antoine Pierre Duponta de l’Etang. Důsledkem bylo obklíčení Ulmu Francouzi a po několikadenním obléhání se Mack vzdal i se svou armádou. V bitvě u Haslach-Jungingen, …Continue reading →

OFF

Aktualizace V.

Přidal jsem další vzory nástěnných hodin a cedulek. Tentokrát se jedná výhradně o „rakouské“ motivy.

OFF