Prosinec, 2012


Aktualizace

Byly aktualizovány: 1. Jednotky – přidány další fotky jednotek s mými prapory 2. Špice – doplněn článek o napoleonských orlicích a přidány obrázky orlů na žerdích 3. Ostatní – přidány hodiny s orly z mojí tvorby 4. Doplněn příspěvek „Pocta praporům„

OFF

Bitva u Slavkova 2. prosince 1805

Dnes, 2. prosince 2012 si připomínáme 207. výročí bitvy u Slavkova – Austerlitz. O všeobecně známé bitvě se rozepisovat nebudu a pouze se zmíním o několika obrazech z této bitvy, na kterých lze vidět prapory. První výjev z bitvy: ukořistění francouzského praporu s orlem 4. řadového pluku. Stručně k tomuto zobrazovanému výjevu – dvě eskadrony ruské jízdní gardy se střetly s francouzským  4. řadovým plukem, …Continue reading →

OFF