Leden, 2013


Symbolika orlů a orlic II – zničené pomníky

Přestože jsem měl v plánu pokračovat v „Symbolice“ jiným tématem, musím nyní reagovat na zprávu, podle které došlo 19. ledna 2013 ke krádeži orla z pomníku 25. praporu polních myslivců u kostela ve Václavicích na Náchodsku. Vzniklá škoda byla vyčíslena přibližně na 450 000,- Kč ale historická cena je nevyčíslitelná. Snad se podaří orla najít a vrátit ho na své místo. Není …Continue reading →

OFF

Výstava na zámku Vincennes

Od r.2009 je otevřena stálá výstava na zámku Vincennes v královském pavilonu Ludvíka XIV. k historii francouzských vojenských jednotek. Jejich 182 praporů je uspořádaných do kruhu a zavěšeno u stropu. Nejstarší dle organizátora výstavy je prapor použitý v bitvě u Valmy 1792, nejmladší jsou pak prapory francouzské armády z let 1952-62. Multimediálně je proveden zbytek expozice, kde lze vyhledávat jednotlivé bitvy uvedené …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic – I.

Orel, orlice – lat. Aquila, fr. Aigle, něm. Adler, angl. Eagle je v heraldické terminologii figura zobrazovaná jako jednohlavý orel hledící vpravo (výjimečně vlevo), někdy mající přes prsa pružinu nebo pásku (perisonum) v podobě ležícího půlměsíce, jetelovitě nebo liliovitě ukončenou (např. Slezská orlice). Bývá často zobrazována s korunkou na hlavě. Orel a orlice jsou jedny z nejvznešenějších symbolů v heraldice. Vyjadřují moc, odvahu, …Continue reading →

OFF