Březen, 2013


Bitva o Paříž 30. března 1814

Závěrečné střetnutí mezi vojsky napoleonské Francie a 6. koalice (Rusko, Prusko, Rakousko, Bavorsko a Württembersko). Bitva skončila vítězstvím koalice a kapitulací Paříže 31. března 1814. Napoleon byl donucen k abdikaci a poté byl poslán na ostrov Elba. Tolik jen velice krátce na úvod. Při mé návštěvě „Musée de l’Armée“ – Invalidovna a „Musée de l’Emperi“ v Salonu de Provence mi bylo divné, proč se tak málo …Continue reading →

OFF

Bitva u Novary 23. 3. 1849

V bitvě u Novary porazila dne 23. března 1849 rakouská armáda pod velením maršála Radeckého armádu Sardinského království, které velel polský generál Wojciech Chrzanowski. Bitvou skončilo první období italského sjednocování a Rakousko si na 10 let uhájilo své panství v severní Itálii. Italská armáda v této bitvě měla početní převahu asi 100 tisíc mužů proti rakouským 70 tisícům mužů avšak její velitel, polský generál Chrzanowski nerozuměl italsky a velení nefungovalo. Hlavní bitva …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic IV. – Rakousko

Historie Rakouska Území dnešního Rakouska má velmi bohaté dějiny. Počátkem našeho letopočtu dobyli velkou část území Římané, kteří zde budovali města a silnice. Nejvýznamnější římské sídlo v Rakousku, Carnuntum (hlavní město římské provincie Horní Panonie, ležící v dnešním Dolním Rakousku) se stává dokonce císařským městem. Rovněž na území dnešního města Vídně, přímo u Hofburgu, se nacházejí základy římských staveb. Vídeň svůj název dostala …Continue reading →

OFF