Květen, 2013


Bitva u Štěrbohol 6. května 1757

Tato bitva byla druhým velký střetnutím sedmileté války (1756 – 1763) na evropském kontinentu. Na bojišti u Prahy se střetla pruská armáda vedená králem Fridrichem II. s vojskem Habsburské monarchie v čele s princem Karlem Lotrinským a polním maršálem Brownem. Ačkoli před bitvou měli Rakušané obsazeny výhodnější pozice na výšinách mezi Vítkovem a vesnicí Kyje, podařilo se pruskému panovníkovi rakouskou obranu zcela rozbít a v této bitvě zvítězit. Prusové střetnutí pojmenovali bitvou u Prahy a tento …Continue reading →

OFF