Říjen, 2013


Prapory reenactmentu – Leipzig 1813 – 2013

S velkým zájmem jsem očekával největší letošní událost napoleonského reenactmentu v Evropě – 200. výročí bitvy u Lipska (Völkerschlacht bei Leipzig). Mezi cca 6.000 uniformovanými účastníky byla také moje maličkost. S úrovní organizace jsem byl notně zklamán, vlastní bitva pak byla impozantní. Kromě samotné bitvy jsem se zaměřil hlavně na prapory a jejich zhodnocení. Zde jsou moje postřehy: Francouzi a …Continue reading →

OFF

Rakouský prapor na pomnících – IV.

Jezdecká socha arcivévody Karla se nachází na Náměstí Hrdinů – „Heldenplatz“ v Hofburgu ve Vídni. Dílo vytvořil sochař Anton Dominik Fernkorn (vlastní jezdecká socha) a Eduard van der Nüll (podstavec pomníku). Fernkorn je rovněž autorem i druhého jezdeckého pomníku na Heldenbergu a to pomníku Evžena Savojského a rovněž tak pomníku v Aspernu – Aspernského lva. Jedinečný jezdecký pomník arcivévody Karla v nadživotní …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic VII. – USA

Přestože samotné Spojené státy americké nemají tak dlouhou historii, jako mnou dříve popisované státy či země se symbolem orla či orlice, tak o to více si své historie váží. A jako hlavní symbol, kromě pruhů a hvězd, si Spojené státy americké zvolili orla bělohlavého.  4. července 1776 byla vydána Deklarace nezávislosti a tímto dnem vznikají Spojené státy americké – USA. …Continue reading →

OFF