Květen, 2014


Pomníky bitvy u Helgolandu

Námořní bitva u Helgolandu proběhla 9. května 1864 mezi rakousko-pruskou eskadrou a dánskou flotilou v rámci války o Šlesvicko-Holštýnsko. Helgoland je  malé souostroví v Severním moři. Rakouskou eskadru tvořily dřevěné šroubové fregaty Radetzky a Schwarzenberg a k nim se připojily 3 menší pruská plavidla: dělové čluny Basilisk a Blitz a kolesový parník Preussicher Adler. Tuto skupinu vedl kapitán Tegetthoff.  Hořící vlajková loď Schwarzenberg u Helgolandu – Johan Carl Neumann Dánská eskadra, vedená kapitánem Suensonem se sestávala ze dvou šroubových fregat Nils …Continue reading →

OFF