Říjen, 2014


Ukořistění standarty u Jungingen (Ulm) 1805

11. října 1805 proběhla bitva u Haslach-Jungingen, známá také jako bitva u Albecku, severně od Dunaje. Rakouský Feldmarschallleutnant Karl Mack Freiherr von Leiberich se snažil o prolomení obležení Ulmu. Tato akce však neskončila úspěšně. Vítězství slavili Francouzi pod velením hraběte Antoine Pierre Duponta de l’Etang. Důsledkem bylo obklíčení Ulmu Francouzi a po několikadenním obléhání se Mack vzdal i se svou armádou. V bitvě u Haslach-Jungingen, …Continue reading →

OFF

Aktualizace V.

Přidal jsem další vzory nástěnných hodin a cedulek. Tentokrát se jedná výhradně o „rakouské“ motivy.

OFF