Květen, 2015


Bitva u Santa Lucie 1848

Bitva se odehrála 6. května 1848 u osady Santa Lucie, dnes již začleněné do Verony. Rakouské vojsko pod vedením maršála Jana Josefa Václava Radeckého zde porazilo dvakrát silnější sardinskou armádu krále Karla Alberta. Sardinské vojsko od 10. dubna tábořilo v okolí pevnosti Peschiera a při snaze prolomit Radeckého postavení dál na východ se střetlo 6. května s částí Radeckého armády u veronského předměstí Santa Lucia. Sardinský král měl k  dispozici 50 tisíc vojáků …Continue reading →

OFF