Září, 2015


Heldenberg – Klein-Wetzdorf – Niederösterreich

Dne 13. září 2015 proběhla oslava – 50. výročí založení společnosti „Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky“, centrála Vídeň. Akce proběhla na památném místě Heldenbergu u obce Klein-Wetzdorf nedaleko českých hranic. Této akce se pravidelně zúčastňujeme od roku 2009, kdy jsme navázali kontakt s velením spolku ve Vídni. Vždy jsme vřele vítáni a zváni na jejich akce. Vzhledem k mému zájmu o maršála …Continue reading →

OFF

Druhé obléhání Budapešti 1686

Před 329 lety proběhla úspěšná porážka Osmanského vojska, které okupovalo část Evropy. Armáda, která byla složena z vojsk celé Evropy pod tzv. Svatou ligou měla mezi 65.000-100.000 mužů. Byli zde Němci, Maďaři, Chorvaté, Holanďani, Angličané, Šoanělé, Čeči, Italové, Španělé Francouzi, Dánové, Švédi a další vojáci a důstojníci a postavily se na odpor osmanské okupaci. Turečtí obránci Budapešti (tenkrát jen Budy) …Continue reading →

OFF