Březen, 2016


Johanka z Arku – Jeanne d´Arc

Byl jsem požádán o provedení rekonstrukce praporu Johanky z Arku pro šermířskou skupinu Bibus Spiritus zabývající se obdobím stoleté války mezi Francií a Anglií mezi lety 1337 – 1453. Vzhledem k tomu, že se originál praporu Johanky z Arku nedochoval, vycházel jsem mj. z internetových zdrojů, které čerpají z originálního zápisu výslechu Johanky z Arku při jejím zajetí a soudu …Continue reading →

OFF

54. pěší pluk Hanácký – 6. střelecký pluk Hanácký – pěší pluk č. 6 Hanácký

Dlouhá historie pluku se začíná 8. dubna 1655, kdy byl založen Ottou Christophem von Sparrem pěší pluk ve službách braniborského kurfiřta. Pluk přešel v roce 1661 do císařských služeb a po 250 letech od vzniku dostal přízvisko „Hanácký“. Pluk prošel mnoha bitevními taženími, mj. boje s Turky na Slovensku či Uhrách a Bosně v letech 1689 – 1691, bitvy v …Continue reading →

OFF