Listopad, 2017


Předání pruského praporu

Dne 4.11. 2017 proběhlo slavnostní předání a požehnání novému praporu II.Batl./1.Garde Regiment zu Fuss v kostele Proměnění Páně ve Všestarech. Pruská gardová jednotka nastoupila se svým starým praporem a po slavnostním obřadu požehnání nového praporu obdržela prapor nový. Malbě praporu předcházelo složité pátrání v archívech a dobové dokumentaci vztahující se k historii gardového regimentu. Hledalo se vyobrazení praporu či jeho …Continue reading →

OFF