Bitva u Štěrbohol 6. května 1757

Tato bitva byla druhým velký střetnutím sedmileté války (1756 – 1763) na evropském kontinentu. Na bojišti u Prahy se střetla pruská armáda vedená králem Fridrichem II. s vojskem Habsburské monarchie v čele s princem Karlem Lotrinským a polním maršálem Brownem. Ačkoli před bitvou měli Rakušané obsazeny výhodnější pozice na výšinách mezi Vítkovem a vesnicí Kyje, podařilo se pruskému panovníkovi rakouskou obranu zcela rozbít a v této bitvě zvítězit.

Prusové střetnutí pojmenovali bitvou u Prahy a tento termín se vžil celosvětově. Naproti tomu v Čechách se udržel rakouský název podle vesnice Štěrboholy.

V této bitvě padl významný pruský maršál Kurt Christoph von Schwerin a tato událost je zachycena na několika obrazech. Dále zde padli z Prusů: generalporučík Heinrich Karl Ludwig Herault de Hautcharmoy, generalmajor Georg Friedrich von Amstel a Emanual von Schöning. Na rakouské straně padli: maršál Maximilian Ulysses Reichsgraf Browne, generálmajor Peroni a podmaršálek Clerci.

Bitva u Štěrbohol znamenala taktickou porážku, ale strategické vítězství Habsburků – Pruský král musel nechat na obléhání ustoupivší rakouské armády do pevnosti Praha 50.000 mužů, kteří mu pak chyběli v bitvě u Kolína, kde utrpěl drtivou porážku.

 

01 Buchorn - Schwerin vede útok u Prahy

Tisk Ludwiga Buchhorna vznikl 17 let po bitvě v roce 1774. Na výjevu je zachycena smrt maršála Schwerina vedoucí pěší útok na rakouské pozice. Pruský prapor v jeho ruce je smyšlenka autora tisku.

 

02 Frisch - Schwerin tod

Obraz namaloval Johann Christoph Frisch 30 let po bitvě roku 1787. Docela podrobně a v detailech je zachycena scéna umírajícího maršála Schwerina, který leží na pruském praporu. Rozměr tisku: 47,5 x 61,5 cm.

 

XPH324160

Detail obrazu J.C.Frische z Nového paláce v Postupimi. Zde už je pruský prapor lépe vidět a zdá se, že se opět jedná o správný prapor IR. No.24.

 

03 Northen - Schwerinova smrt

Obraz od německého malíře Adolfa Northena je dnes umístěný v Museumslandschaft Hessen Kassel. Je na něm zachycena smrt maršála Schwerina při útoku na rakouské pozice u Štěrbohol. Zasažen byl údajně 5 kulkami. Na koni nad ním je jeho bratr Prinz Heinrich von Preußen. Pruské prapory na tomto obraze jsou namalovány pouze stylizovaně a nejde je přesně určit.

 

04 Knötel - Schwerinova smrt

Obraz Richarda Knöttela, německého malíře, opět představuje smrt maršála Schwerina. Zachycen je v pádu z koně po zásahu střelami.  Zasažený Schwerin drží v ruce pruský prapor, který je namalován věrohodně a v tomto jeho vyobrazení by se jednalo o tzv. „Kompanienfahne“ neboli rotní prapor.  Rozměr obrazu: 30 x 24 cm.

 

05 Bitva u Štěrbohol 6. května 1757-smrt maršála Schwerina

Neznámý autor – Smrt maršála Schwerina je zachycena velice věrně. Prapor, který maršál drží, je opět vyobrazen velice autenticky. Maršál Schwerin měl vést do útoku IR No.24 (byl jeho vlastníkem) a vyobrazený prapor vzhledem odpovídá praporu tohoto pluku, tzn. středně zelené rohy praporu a bílý kříž se zlatými granáty. V tomto vyobrazení by se jednalo tzv. „Leibfahne“ neboli plukovní prapor a to se mi zdá více pravděpodobné než u vyobrazení Knötela. Pluk ztratil v bitvě u Štěrbohol 13 důstojníků a 522 mužů.

 

06 Pomník Schwerina Zietenplatz, Berlín

Dnes má maršál Schwerin rovněž svou sochu s praporem na náměstí Zietenplatz v Berlíně. Spolu s ním jsou zde umístěny ještě sochy těchto pruských generálů: Hanse Joachima von Zietena, Leopolda von Dessaua a Hanse Karla von Winterfelda. Dále zde má sochu James Francis Edward Keith a Friedrich Wilhelm von Seydlitz.

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza