Prapor kroměřížských ostrostřelců

Byl jsem požádám kamarády z Kroměříže o zhotovení repliky praporu Sboru uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži.  Originál praporu byl vysvěcený olomouckým arcibiskupem kardinálem Františkem Salvatorem Bauerem v květnu roku 1913. K této události byla roku 1913 vydána rovněž pamětní medaile. Na slávě se zúčastnili pozvané sbory z Prahy, Brna, Olomouce a Znojma. Tento prapor se zřejmě do dnešních dnů  nedochoval a proto jsem vycházel pouze z popisu v katalogu arcibiskupského muzea a jediné dobové fotografie praporečníka Ignáce Uličníka s tímto praporem.

Ignác Uličník - Kroměříž 1913                                             praporečník Ignác Uličník

Dle zjištění pana Klapila – současného velitele Kroměřížských ostrostřelců prapor existoval ještě v roce 1933. Po tomto roce však zmínky o praporu mizí a dochovaly se pouze dvě praporové stuhy, které jsou dnes vystaveny v Muzeu města Kroměříže na výstavě o kroměřížských ostrostřelcích.

stuhy

originální stuhy na prapor z roku 1913 (dvě vrchní na obrázku)

Replika praporu má rozměry 1320 x 1760 mm a je namalována na saténu. Averz praporu je v císaršké žluti a černými plaménky s císařským orlem a dvěma zdobenými letopočty, které vyjadřují založení ostrostřelců v Kroměžíži – rok 1674 a znovuobnovení Sboru uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži – rok 2014. Reverz praporu je v šarlatově červené z černými plaménky a v centrálním oválu Panna Marie s Ježíškem. Po stranách oválu jsou znaky města Kroměříže a kardinála Bauera. Přestože jsme prohledali spoustu dobových vyobrazení Panny Marie, tak se nám nepodařilo nikde najít původní předlohu pro prapor namalovaný v roce 1913. Dle mého pátrání jsem dospěl k tomu, že by se mělo jednat o tzv. Pannu Marii Pomocnou, která je v našich krajích zobrazována spíše poskrovnu.

02 Final Krom web

replika praporu z roku 1913

Práce na praporu pak zabrala cca. 200 hodin práce i s přípravami. Vlastní prapor je pak přibit na jasanovou žerď mosaznými hřeby ve čtyřech řadách po 20 hřebech. Špice praporu je mosazná s iniciálami císaře Františka Josefa I. na jedné straně a císařským orlem na druhé straně špice.

Slavnostní vysvěcení praporu proběhlo 21. června 2014 v kroměřížském kostele svatého Mořice na účasti pozvaných ostrostřeleckých jednotek. Vlastní obřad svěcení praporu proběhl s využitím dobového popisu svěcení praporu a byl velice dobře a důstojně proveden.

03 předávání praporupředávání praporu v kostele svatého Mořice

                                       04 zatloukani hrebu 105 zatloukani hrebu 2

zatloukání hřebů

06 vynaseni praporu

vynášení posvěceného praporu z kostela

07 prapory u kostela

vzdávání pocty novému praporu jednotkami

09 spolecny nastup

společné foto na náměstí v Kroměříži

V článku jsem využil materiály z publikace „Historie Sboru uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži“ vydané panem Klapilem v roce 2014.

 

 

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza