Standarta „1. Regiments der Tiroler Kaiserjäger“

1. pluk tyroských císařských myslivců – 3. prapor, bojoval roku 1915 pod velitelem XVI. sboru FML von Rothem na ruské frontě u Pogorzolky. Jako uznání za své bojové zásluhy během deseti měsíců bojů dostal 13. června 1915 plukovní standartu. Ta byla o rozměru 30 x 40 cm upevněna na ukořistěné kozácké kopí o délce 2,95 m. Tato standarta byla vysvěcena na polní mši a předána 3. praporu v neděli 13. června 1915. Na přední straně standarty na hedvábném bílém poli byla červená tyrolská orlice a letopočet „1809-1914″, na zadní straně v zeleném poli zlatě vyšito „1.Tiroler Kaiserjägerregiment“. Celek byl obšit zlatými třásněmi.

historieTato událost je zvěčněna na dobových fotografiích.

Začátkem listopadu 1918 byla standarta umístěna v depozitu Kaiserjäger muzea v Innsbrucku. Při italském obklíčení Innsbrucku, aby standarta nepadla do rukou nepřítele, byla spálena.

Současní nástupci 1. pluku tyroských císařských myslivců z městečka Schwaz (asi 30 km od Innsbrucku) se rozhodli obnovit standartu tohoto pluku. Dne 6. června 2014 byla obnovená standarta slavnostně vysvěcena a předána nástupcům historického 1. pluku tyroských císařských myslivců. Standartu předával nejmladší vnuk posledního rakouského císaře, uherského a českého krále Karla I. – Georg Habsburg-Lothringen. Ke standartě jsou rovněž připnuty repliky dvou praporových stuh.

Na pozvání současného velitele 1. pluku tyroských císařských myslivců majora Aloise Gründlera jsem měl tu čest se této slavnosti osobně zúčastnit. Vysvěcení standarty proběhlo na zahradě františkánského kláštera ve Schwazu za účasti pozvaných význačných hostů, historických jednotek a tyrolských střeleckých spolků. Následoval pochod městem Schwaz a defilírka před novou standartou u radnice města.

01 pred pochodem 02 madarsti myslivci 03 strelecke spolky 04 nastup 06 prehlidka 07 sveceni 08 predani standarty 09 prichod standarty 10 def  11 def 12 def 13 nase defilirka 14 pochod Schwaz Prijeti u starosty

Celá akce proběhla na úrovni a vysoce ji oceňuji. Před vlastní slavností svěcení a předání standarty proběhlo v sobotu ještě přijetí na radnici Schwazu u starosty města pana Dr. Hanse Lintnera. Pořadatelé měli rovněž připravený zábavný program s vojenskou kapelou z italského Trenta.

Každá z pozvaných jednotek měla rovněž svůj prapor a tak jsem zde mohl vidět spoustu různých praporů. Mnohé prapory jsou historické unikáty. Rovněž repliky vojenských praporů byly na výborné úrovni.     

Osobně jsem měl tu čest se setkat s Georgem Habsburg-Lothringen a po krátkém rozhovoru mu předat malý dárek v podobě moravské slivovice.

15 Karel von Habsbur-Lothringen

Na závěrečné slavnosti jako poděkování za účast mě byl předán záslužný kříž 1.třídy s pořadovým číslem 20.

Dekret VerDienst

 

 

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza