Standarta „2. Regiments der Tiroler Kaiserjäger“

Při návštěvě Kaiserjägermusea v Innsbrucku jsem nafotil standartu 2. pluku tyrolských myslivců. Na rozdíl od standarty 1. pluku tyrolských myslivců se tato standarta dochovala v originále. Standarta sloužila k označení velitelství příslušného pluku. Hedvábná standarta má rozměry 39  x 39 cm a je upevněna na černém kozáckém kopí dlouhém 2,95 m zakončené kovovou špicí. Na levé straně nese na bílém pozadí červenou tyrolskou orlici, nad ní nápis „2. REG. T.K.J.“ a pod orlicí motto pluku „ES IST ZEIT!“. Na pravé straně je vyšit sv. Jiří v boji s drakem na vrcholku hory a v pravém rohu je tmavě zelený štít s letopočty 1816 a 1916. Celý výjev je rámován tmavě zelenou linkou. Standarta je ke kopí připevněna 3 širokými hedvábnými pruhy.

01 2.TKJ Standarte

Standarta byla slavnostně předána 2. pluku tyrolských myslivců podplukovníkem Tschanem dne 23. května 1916 u hraničního kamene na hoře Maggio v masívu Monte Passubio.

02 Oberstleutnant Tschan

podplukovník Tschan

V oblasti Monte Passubio probíhaly za I. světové války těžké boje mezi Itálií a Rakousko-Uherskem.  Bojových operací se ve zdejších horách zúčastnilo téměř 100 000 vojáků, z nichž o život přišla více než desetina počtu vojáků. Ne všichni však padli v důsledku bojů – vysoké ztráty si rovněž vybraly laviny, dopravní nehody na úzkých stezkách či počasí.

Celá oblast je protkána množstvím tunelů vyhloubenými ženisty v té době. V bojích ženistů byli nakonec úspěšnější Rakušané. Podařilo se jim pod horu „Dente Italiano“ napěchovat  50 tun výbušniny a 13. března 1918 vyhodili italské pozice i s kusem hory do povětří. Exploze ovšem byla tak silná, že zpětný ráz jedovatých plynů zabil i několik rakouských vojáků na protější hoře „Dente Austriaco“.

06 pamětní deska

 pamětní deska na místě výbuchu

V současné době touto nádhernou horskou krajinou prochází tzv. „Strada delle 52 Gallerie al Monte Pasubio“ (Stezka 52 tunelů) a na hoře Monte Pasubio je postaveno velké ossárium, kde jsou uloženy ostatky vojáků bojujících na obou stranách. Na stezce ještě dnes najdeme mnoho pozůstatků z  bojů v podobě zákopů, děr po dělostřeleckých granátech apd. Ve vojenském muzeu Rovereto mj. najdeme vystavený i náš hmoždíř Škoda, ráže 305 mm, Model 1911, který rakouská armáda v této oblasti používala na ostřelování italských pozic.

05 Ossario Monte Pasubio

Ossarium na Monte Pasubio

04 Hmoždíř Škoda 305 mm Model 1911 v muzeu Rovereto

hmoždíř Škoda M1911

 

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza