Prapory tyrolských císařských myslivců

Při návštěvě Kaiserjäger muzea v Innsbrucku jsem si vyfotil zde vystavené 4 bojové prapory tyrolských císařských myslivců (Tiroler Kaiserjäger – TKJ). Prapory jsou vystaveny v sálu věnovaném historii císařských myslivců v prvním patře. Nad portréty důstojníků jednotlivých pluků je vždy umístěn prapor příslušného pluku. Všechny 4 prapory jsou jednotného modelu – M1859. Dle nařízení z roku 1868 dostaly pluky císařských myslivců prapory o rozměru 132 x 176 cm z bílého hedvábí, které jim zůstaly i po reorganizaci armády v roce 1895. Na reverzu praporu byl císařský dvouhlavý orel se znaky korunních zemí na křídlech. Na averzu byla Panna Marie, kolem níž je zlatá svatozář s 12 stříbrnými hvězdami kolem hlavy. Z obou stran praporu je pak plaménkový lem s barvami: černá-zlatá-červená-stříbrná v šířce 120 mm.

K historii pluků a jejich praporů:

V roce 1895 byl rozdělen Tyrolský myslivecký pluk, který se v té době skládal z dvanácti praporů a čtyř kádrů náhradních praporů. Z tohoto původního pluku byly sestaveny čtyři pluky tyrolských císařských myslivců takto:

1. pluk tyrolských císařských myslivců byl zformován z 1. až 4. polního praporu a 1. kádru náhradního praporu.

2. pluk tyrolských císařských myslivců byl zformován z 5. až 8. polního praporu a 2. kádru náhradního praporu.

3. pluk tyrolských císařských myslivců byl zformován z 9. až 12. polního praporu a 3. kádru náhradního praporu.

4. pluk tyrolských císařských myslivců byl zformován z 13. až 16. polního praporu a 4. kádru náhradního praporu.  

Prapor 1. TKJ

Patronkou praporu byla arcivévodkyně Marie Terezie

Prapor 2. TKJ

Původní plukovní prapor byl ukořistěn Rusy v roce 1914 u Hujcze (dnes na hranici Polsko – Ukrajina a nachází se zde velký památník  a vojenský hřbitov padlých TKJ), v roce 1915 pluk dostal nový prapor. Kmotrou praporu byla manželka dědice trůnu arcivévodkyně Zita a prapor byl předán pluku v  Debně 22.ledna 1915.

Prapor 3. TKJ

Patronkou praporu byla princezna Stefanie, vdova po korunním princi Rudolfovi.

Prapor 4. TKJ

(zatím jsem nezjistil patronku praporu)

Celkový pohled na prapory

celkový pohled do sálu s vystavenými prapory TKJ

Vystavené prapory jsou v celkem dobrém stavu, bez vážnějšího poškození. Snad jen u praporu 3.TKJ je poškozen plaménkový okraj. To je klasické poškození praporu vlivem povětrnostních podmínek a používáním praporu v polním tažení. Vzdálená strana praporu (od žerdi) totiž nejvíce trpí vlivy počasí. Vítr postupem času dokáže prapor na této straně úplně rozedrat. Na obrázku je to ten zadní prapor.

2TKJ

prapor M1859 2.TKJ

 Památník Hujcze

centrální památník TKJ na vojenském hřbitově Hujcze (foto převzato z knihy „Die Tiroler Kaiserjäger), stráž drží vojáci ukrajinské armády (rok 1996)

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza