Francie – 3. husarský pluk „Esterházy“

Při hledání podkladů pro malbu francouzských praporů jsem našel velice zajímavé stránky 3. pluku husarů. Tento pluk je ve francouzské armádě od roku vzniku 1764 dodnes a právě tento rok si pluk připomíná 250. výročí jeho založení. U tohoto pluku se rovněž dochovala většina jeho jezdeckých standart a praporů a proto je tato řada vyjímečná. Následující řádky bych chtěl proto věnovat těmto standartám a praporům.

Krátce ke vzniku pluku a jeho jména:

Pluk vznikl roku 1764 a  jméno dostal podle Valentina Ladislava Esterházyho (* 20. října 1740 Vigan,  + 23. července 1805 Grodek na Volyni), působícího ve vojenských službách na dvoře Ludvíka XV. Od 1. ledna 1791 pluk ztratil jméno svého zakladatele a stává se „třetí husarský pluk“ . Jak vypadala standarta od roku založení není známo. Rovněž tak až do revoluce roku 1789 je těžké dohledat vzhled standarty.

standarta 1772

Královským výnosem ze dne 21. prosince 1762 byly odejmuty standarty regimentům husarů, ale po protestech pluků jim byly navráceny červnu 1772 s tím, že jejich počet byl snížen na dvě standarty u pluku. Standarta měla čtvercový tvar, se sluncem na líci a mottem Ludvíka XIV. „NEC PLUBIRUS IMPAR“. Výnosem ze dne 8. ledna 1773 husaři Esterházy  měli opět dvě standarty na eskadronu.

1745

ilustrační vyobrazení typu standarty, není to přímo standarta 3. husarského pluku

Guidon z roku 1779

01 1779 replika

replika guidonu

Královskou vyhláškou ze dne 15. listopadu 1679 byl určen vzor pro standarty (guidony) jezdeckých pluků. Na jedné straně mělo být „královské slunce“ a z druhé strany královský znak s liliemi. U tohoto pluku však došlo k výjimce a na standartě je zobrazen znak rodu Esterházy s heslem „IL EN VAUT PLUS D´UN“ a na druhé straně je okřídlený drak s mottem „VIGILENTIA“.

Rok 1793

Po pád monarchie se odstraňovaly všechny symboly královské dynastie. Náměty na nové symboly se hledaly u antického Říma. Bylo použito vyobrazení vavřínu jako symbolu republiky, fasces (svazek proutí), červená frygická čapka atd.  V rozích praporů byly vyobrazeny věnce s iniciálami RF (Francouzská republika) a číslo pluku. Oficiální předpis ale tito husaři opět nedodrželi a svou standartu měli ztvárněnou odlišně od nařízení.

1793 B1793 A

 originál standarty z roku 1793

standarta Model 1804

V roce 1804 Napoleon nařídil jednotný vzor pro realizaci všech symbolů francouzské armády. Standarta byla ručně malována na hedvábí. Každá eskadrona má svou vlastní standartu, bez kravaty a třásní, s pozlaceným bronzovým orlem na vrcholu žerdě.

Dne 5. prosince 1804 na slavnostním ceremoniálu předávání orlů, 3. pluk husarů složený ze čtyř eskadron obdržel čtyři standarty. V roce 1806 se císař rozhodl snížit počet standart na jednu u každého jezdeckého pluku.

1804 A1804 B

originál standarty M1804 ve Francii

3 husarský pluk

fotografie ukořistěné standarty v nějakém ruském muzeu (podařilo se mi dohledat v materiálu Sergeje Andolenka, že byl ukořistěn v r.1812 orel i standarta – používá výraz „3. lehkého – jízdního pluku“)

 standarta Model 1812

Vzhledem k malé trvanlivosti malovaných standart je v roce 1812 zaveden nový vzor standart a praporů. Francouzské barvy jsou řazeny do svislých pruhů a jsou velice jemně a bohatě vyšívané. 3. pluk husarů má na rubu vyšita jména bitev: Ulm, Jena, Jílové a Friedland.

Tento model se však nedochoval a pro ilustraci přikládám prapor 6. pluku

6 rgt B6 rgt A

Období restaurace 1815 – 1830

V tomto období s přestávkou 100 dní (do bitvy u Waterloo) byly standarty a prapory ve francouzské armádě opět vyměněny a přizpůsobeny vládnoucímu režimu. Od prvního navrácení v r. 1814 král Ludvík XVIII. nařídil opuštění trikolóry ve prospěch bílého „Fleur de Lys“ – královský znak s liliemi, novým heslem a nápisy ve prospěch krále.

 1815 B1815 A

originál standarty období restaurace

Další změnu přinesla tzv. červencová monarchie v letech 1830 – 48

Armáda se vrátila k již tradiční trikoloře. Prapory a standarty byly opět malované zlacením. Žerď je v tomto období zakončena novým symbolem – zlaceným kohoutem (viz. záložka „špice“).

1830-1848 B1830-1848 A

 originál standarty z let 1830 – 48

Druhá republika 1848 – 1852

Standarta ztrácí svůj čtvercový tvar (nyní měří 60x64cm). Na lícové straně je nyní označení „République Française – 3° Régiment de Hussards“, obklopený heslem „Unité – Liberté – Egalité – Fraternité“. Na rubu je napsáno další motto: „Valeur et discipline“. Žerď je zakončená jednoduchou mosaznou špicí, která je ukončena základnou s letopočtem 1848. Tato standarta se zřejmě také nedochovala.

Druhé císařství 1852 – 1870

Opět změna praporů a standart. Na žerdi se objevuje opět orel, tentokrát ale drží ještě v pařátech u vřetena blesky a má celkově jiné provedení.  Zlacený bronzový orel však opět dlouho na žerdi nevydrží. 21. března 1863 je nahrazen lehčím modelem z hliníku s bronzovou patinou – M1860. Prapor je malovaný.

1851 B1851 A

dochovaný originál M1852

Po roce 1870 dochází opět k protichůdným nařízením ohledně vzhledu praporů a standart. Situace se uklidňuje až v r. 1875, kdy se stanovují nové vzory. Opět se mení nápis – místo Napoleon zase Republika, orel opět nahrazen jednoduchou špicí, tentokrát s iniciálami „RF“ a  „3. Hussards“. Místa bitev jsou omezena pouze na: Jena 1806, Jílové 1807, Friedland 1807 a Montereau 1814. Po přezkumu 16.října 1926 byla ministerskou směrnicí standarta 3. husarů doplněna o další tři jména: L´Ourcq 1914, Ypres 1914 a Marne 1918. V tomto stavu je standarta používána dodnes.

20 století

současná standarta

Vývoj francouzských praporů a standart nebyl jednoduchý. Změnami režimů se rovněž měnily vojenské symboly a mnohokrát se stalo, že předešlé symboly byly zničeny bez náhrady. Proto se do dnešní doby některé prapory a standarty vůbec nezachovaly a jsou známy jen z popisu. ten však nikdy nemůže nahradit skutečný originál. Proto pak dochází v dnešní době při jejich interpretaci k nepřesnostem a pokud není dochován originál, tak pravdu může mít kdokoliv. Zde na příkladu tohoto husarského pluku jsem se snažil ukázat příslušné modely standart, které byly v té době používány.

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza