Napoleonská aukce ve Fontainebleau

Při sledování zpravodajství mě zaujala reportáž z aukce ve Fontainebleau ve dnech 15. a 16. listopadu 2014. Dražily se věci z napoleonské doby ze sbírek monackého knížete Luise II., který byl pradědečkem současného monackého knížete Alberta II. Byla dražena řada osobních věcí Napoleona či jeho blízkých a spousta dalších velice zajímavých věcí. Jako hlavní hřeb aukce byla dražba Napoleonova dvourohého klobouku, kdy vyvolávací cena byla mezi 300.000 – 400.00 Eury. Jihokorejský vítěz klobouku za něj zaplatil 1,884 milionu eur. Jistě si dovedete spočítat sumu na koruny. Je závratná. Mě však v reportáži zaujal celkový záběr na aukční síň, kde byly vidět i originální prapory a standarty z napoleonské éry.

Zde je tedy výčet vydražených praporů, standart a orlů:

Prapor 1. praporu 111. řadového pluku M1804. Prapor je v celkově dobrém stavu a tento pluk se mj. účastnil i bitvy u Slavkova. Vyvolávací cena byla stanovena na 20. – 25.000 €, prapor byl vydražen za 75.000 €.

01 111rgt deLigne aukce

Prapor pěších gardových granátníků, který používaly na Elbě 1814, kdy tvořili osobní stráž Napoleona v exilu. Velice zachovalý prapor. Vyvolávací cena byla stanovena na 20. – 25.000 €, prapor byl vydražen za 60.000 €.

02 Grenadier 1814

Standarta 10. pluku kyrysníků, M1815 ve velice dobrém stavu. Tento pluk se rovněž účastnil bitvy u Slavkova. Vyvolávací cena byla stanovena na 20. – 25.000 €, prapor byl vydražen za 50.000 €.

03 10 rgt kyrysníci

Westfálská jezdecká standarta gardy „Jérôme Napoléon“ z roku 1812-13. Vyvolávací cena byla stanovena na 20. – 25.000 €, standarta byla vydražena za 29.000 €.

04 Westfálská standarta

Holandská jezdecká standarta 1. husarského pluku M1804 ve velice dobrém stavu. Vyvolávací cena byla stanovena na 20. – 25.000 €, standarta byla vydražena za 20.000 €.

05 Holandská standarta

Fanion – praporek – snad použit na cestu Napoleona na Elbu a také tam používán. Ve velice dobrém stavu. Vyvolávací cena byla stanovena na 5. – 6.000 €, fanion byl vydražen za 8.500 €.

06 fanion

Prapor, kterým byla přikryta rakev císaře Napoleona při převozu jeho ostatků z ostrova Svaté Heleny na lodi Belle Poule. Vyvolávací cena byla stanovena na 300 – 500 €, prapor byl vydražen za 4.000 €.

07 Prapor

Orel M1804 ve velice dobrém stavu. Není však určeno, kterému pluku patřil. Na základně orla je pouze se šesti otvory. Vyvolávací cena byla stanovena na 30. – 40.000 €, orel byl vydražen za 90.000 €.

08 orel M1804 A

Orel M1804 se dvěma průstřely. Není však určeno, kterému pluku patřil. Na základně orla je vyryto heslo: „La Garde meurt et ne se rend pas“ (Garda umírá, ale nevzdává se). Vyvolávací cena byla stanovena na 40. – 50.000 €, orel byl vydražen za 140.000 €.

09 orel M1804 b

Draženy byly rovněž i rakouská vyznamenání prvních verzí, a to „dělový kříž 1813-14“ a první modely rakouského Řádu železné koruny.

10 rakouské řády

Takováto aukce se zřejmě v nejbližších letech či desetiletích nebude opakovat. Je škoda, že takto velká a velice kvalitní sbírka byla rozprodána po kusech do soukromých rukou.

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza