Prapor papežské švýcarské stráže – gardy

Datum 22. ledna je považováno za oficiální datum vzniku papežské gardy. Na žádost papeže Julia II. prvních 150 mužů ze Švýcarska dorazilo do Říma 22. ledna 1506 a toto datum je pokládáno za oficiální datum vzniku papežské gardy. Velitelem byl Kaspar von Silenen a zbytek 50 mužů dorazil později.  Vojáci gardy musí být švýcarské národnosti, katolického vyznání, vysocí nejméně 174 cm, bez vousů, s dokončeným základním výcvikem ve švýcarské armádě a musí mít buď profesionální nebo středoškolské vzdělání a věk mezi 19 a 30 lety. Garda slouží k osobní ochraně papeže.

02 garda

Od roku 2005 činí stav příslušníků Papežské švýcarské gardy 135 vojáků. Velitel má hodnost plukovníka a současně je kaplanem jednotky, dále tři důstojníci, jeden praporčík, 30 poddůstojníků a 99 halapartníků – hodnost vojínů. K reprezentační a slavnostním ceremoniím používá garda nádherné uniformy s výrazně renesančním vzhledem. Současná podoba uniforem pochází až z roku 1914. Navrhl ji velitel Jules Répond ve snaze navrátit časem měnícím se uniformám jejich původní vzhled. Inspiroval se Rafaelovými freskami a jako zajímavost se v současné době uniformy šijí v Třešti u Jihlavy. Pracovní uniforma je modrá.

Jako výzbroj garda používá jak halapartny a meče, tak moderní zbraně jako jsou SIG P220, Glock 19, Steyr TMP a Heckler & Koch MP5A3.

03 garda

Přísaha nových příslušníků gardy probíhá 6. května, ne však každoročně, ale pouze podle potřeby doplnění stavu. Toto datum je zvoleno proto, že 6. května 1527 padlo při obraně papeže Klementa VII. v Římě při útoku vojska krále Karla V. 147 mužů gardy. Papeži se podařilo se 40 muži gardy zachránit v nedaleké pevnosti Andělský hrad.

Vlastní přísaha  probíhá takto: rekruti přísahají na gardový prapor věrnost papeži. Při přísaze zdvihnou pravou ruku se zvednutým palcem, ukazovákem a prostředníčkem jako symbol sv. Trojice, levou rukou pevně drží žerď praporu a odříkají text přísahy. Heslem gardy je „Odvaha a věrnost“.

04 garda

 

Nábor nováčků je v posledních letech problematický, protože základní mzda 1049,- Eur měsíčně ani prestižní služba ve Vatikánu už nejsou pro mladé muže z bohatého Švýcarska tak přitažlivé jako dříve. Možná i proto tak mohl v květnu 2003 složit přísahu věrnosti první člen tmavé pleti – Švýcar indického původu Dhani Bachmann.

Dhani Bachmann

A nyní k vlastnímu praporu gardy:

Prapor je zhotoven z jemně vzorované damaškové látky a má rozměry 2,2 x 2,2 m. Předpis popisuje prapor takto: „Prapor švýcarské gardy je rozdělen bílým křížem na čtyři kvadranty, z nichž první je erb panujícího papeže, čtvrtý je erb papeže Julia II, zakladatele švýcarské gardy papežem v r. 1506, erby jsou položeny na červeném pozadí;. druhé a třetí pole zobrazují barvy gardy a to modré, červené a žluté v různém pořadí. Ve středu ramen kříže je erb velitele gardy“.

Commandant Mäder, Elmar Theodor 2002 - 2008

prapor s erbem velitele Elmara Theodora Mädera (2002 – 08)

05 Commandant commander of Daniel Rudolf Anrig 2005-08

prapor s erbem velitele Daniela Rudolfa Anriga (2008-15), Anrig ve funkci končí k 31. lednu 2015

06 detail

detail praporu s damaškovým vzorem

Samotný prapor švýcarské gardy vychází ze švýcarských tradic 18. století a v současné podobě se užívá od roku 1913. Prapor se mění pokaždé s novým papežem či velitelem gardy.

Prapory před rokem 1913 byly různě ztvárněné, avšak jejich obrázků moc nalézt nelze.

07 1512

fragment praporu z roku 1512

08 garda

prapor gardy papeže Pia X. z let 1903 – 1914

09 Vojenská pout Lurdy

garda s osobním praporem papeže na vojenské pouti v Lurdách

Zajímavost:

Na krátký čas (1748-1767) za vlády císařovny Marie Terezie (1740-1780), přibližně 250 až 450 vojáků ze Švýcarska hlídalo sídlo císařovny Hofburg ve Vídni. Nejstarší nádvoří paláce se dodnes nazývá „Švýcarský dvůr“ (Schweizerhof).

brána Hofburg

současná podoba brány – Schweizertor v Hofburgu

Obrovská tragédie mezi členy gardy se stala 6. května roku 1998. Toho dne zemřel zbraní svého podřízeného 31. velitel Švýcarské gardy, plukovník Alois Estermann. A to pouhých deset hodin poté, co jej papež Jan Pavel II. po 18leté službě do této funkce jmenoval. Podle vatikánského komuniké se činu dopustil 23letý rekrut Cedric Tornay, když byl Estermannem pokárán za pozdní návrat do kasáren. Gardista po činu obrátil zbraň i proti sobě.

SCHWEIZER, GARDE, SCHWEIZERGARDE, GARDIST, KOMMANDANT, HELM

plukovník Alois Estermann

Dodatek:

V sobotu 31. ledna 2015 předal funkci velitele gardy plukovník Daniel Rudolf Anrig svému zástupci podplukovníku Christophu Grafovi. Ten zatím do funkce velitele gardy ustanoven nebyl.

predani funkcispolu s předáním funkce proběhlo i předání gardového praporu

Vývoj budu nadále sledovat, protože s ustanovením nového velitele gardy se změní i podoba praporu.

Dne 7. února 2015 byl jmenován papežem Františkem do funkce velitele švýcarské gardy podplukovník Christoph Graf.

Lt. Col. Christoph Graf

K uzavření článku teď již zbývá pouze nové vyobrazení praporu gardy. S novým velitelem bude i nový prapor – zatím jeho erb ještě nebyl zveřejněn.

Dnem 1. května 2015 byl posvěcen nový prapor švýcarské gardy kardinálem Pietrem Parolinim v kostele Santa Maria v Camposantu.

1. května 2015

Bandiera Vaticana

nový prapor s erbem jejího velitele Grafa

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza