Prapory na Waterloo 2015 – spojenecké

V tomto druhém pokračování svého pozorování praporů na rekonstrukci bitvy u Waterloo se zaměřím na prapory spojenců, kteří se této ukázky zúčastnily. Jako největší zastoupení po Britech se jevily na spojenecké straně pruské jednotky. Postřehl jsem prapory pěších regimentů (např. Preußisches Leib-Infanterie-Regiment e.V.), dělostřelecký prapor – „Königliche Preußische Garde – Artillerie zu Fuß“  a v táboře několik praporů Landwehru (zeměbrany). Pruskou jezdeckou standartu zatím nejsem schopen identifikovat. Pruské prapory zahrnovaly modely přibližně od roku 1750 po období let 1800 – 1815. S identifikací pruských jednotek je značný problém vzhledem k podobnosti praporů a většinou absence prezentací pruských jednotek na internetu.

01 Nástup pruských praporů

 společný nástup praporečníků pruských a saských jednotek

 02 pruský prapor

 pruský prapor

04 gardový prapor Ico pruský

 Gardové prapory: 1. garde regiment zu Fuß a Königliche Preußische Garde – Artillerie zu Fuß

06 pruský prapor

Regiment Piechoty von Alvensleben No. 33

08 Landwehr

 jeden z praporů Landwehru

Na bojišti se objevil rovněž jeden Brunšvický prapor „2. Brunšvický řadový prapor“ a prapor spojených švédských jednotek. Tento prapor byl od pluku: „Gothenburg (Hessenstein’s) Garrison Regiment“. Docela dlouho mi trvalo, než se mi tento prapor podařilo identifikovat. Na našich akcích tento prapor vidět není.

01 Br

2. Brunšvický řadový prapor

01 Gothenburg

Gothenburg (Hessenstein’s) Garrison Regiment

Dalším praporem, který byl k vidění na straně spojenců byl saský prapor „Linien – Infanterie – Regiment Prinz Maximilian“. Tento prapor jsem však zahlédl u dvou praporečníků. Dle mého by to měli být stejné prapory, protože provedení zdobených bordur na okrajích praporů bylo stejné a rovněž tak barva pole praporu byla totožná.

01 saský prapor

 saský prapor – II. Leichten Königlich-Sächsischen Infanterieregiment „Sahrer von Sahr“

Provedení výše uvedených praporů bylo různé. Například Poláci představující Prusy (Regiment Piechoty von Alvensleben No. 33 – Srebrna Góra) měli tištěný prapor na silonu, Sasové se zase drželi věrně originálu a prapor měli s našívanými aplikacemi bordur tak, jak má skutečně vypadat. Dělostřelecké a pěší pruské prapory německých jednotek odpovídaly až na jednu výjimku historickým vzorům ručně malovaných praporů. Prapory Landwehru byly rovněž správné.

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza