Prapory na Waterloo 2015 – francouzké

Vzhledem k množství práce na jiných projektech jsem se dostal ke zhodnocení francouzských praporů a standart a jejich spojenců na Waterloo 2015 až nyní. Z mého pohledu mohu konstatovat, že na bojišti a v táboře jsem objevil všechny modely francouzských praporů, které byly používány v období let 1804 – 1815. Většina praporů a standart byla provedena velice dobře a odpovídala příslušným originálům. Přesto jsem objevil několik praporů, které byly pouze tištěné a některé měly s originální předlohou společné pouze barvy. Jinak vlastní motiv praporů byl zcela smyšlen. Takovýto prapor se však v bitevní ukázce neobjevil.

Nyní k jednotlivým modelům a jednotkám, které s tímto praporem šly do ukázky.

M1804: v podstatě zde v bitvě Waterloo 1815 už tento model praporu nebyl používán. Jednotky, které jej však měly, jej nesly stočený a zabalený, takže byla vidět pouze žerď s orlem. Jednalo se o jednotky:

5ème Régiment de Ligne

8ème Régiment de Ligne (Bystřice pod Hostýnem)

19ème,  45ème, 113ème Régiment de Ligne a Garde impériale – grenadiers a pied

M1804 A

Waterlo, Belgie

standarty:

2ème Régiment de Dragoon

5ème Régiment de Hussards

Waterlo, Belgie

tištěný prapor:

3ème Régiment de Suisse, Marins de la Garde Impériale a 51ème Régiment de Ligne

FR tisk

M1812:

Jedná se o vyšívaný model a úroveň těchto praporů byla vysoká. Přesto i u těchto praporů lze rozeznat kvalitu provedení firmou z Pákistánu a podstatně kvalitnější provedení z Evropy. Jednotky, které se předvedly s tímto modelem:

Garde Imperiale

9ème Régiment de Legere

21ème,  59ème a 85ème Régiment de Ligne

M1812

standarta:

5ème Régiment de Cuirassiers

18985800574_bd6baa7467_o

M1815:

8ème Régiment de Ligne (Belgie)

8éme de Ligne - Belgie - M1815

Francouzští spojenci: na ukázce jsem postřehl polské jednotky, z nich jsem identifikoval Armee d Italie – Legie Polone a dále Varšavskou legii (2., 3., 4., 7. a 12 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego). V táboře jsem ještě zahlédl dva italské prapory. Vlastní ukázky se rovněž zúčastnili dánští granátníci, které však nejsem schopen identifikovat.

Polaci 1

Danmark

prapor dánské granátnické jednotky – Nordenfieldske Grenader Compagnie z Trodheimu (Norsko)

No a na závěr článku o francouzských praporech a standartách jsem si nechal překrásnou standartu osobní granátnické gardy císaře Napoleona – M1814.

Gardová standarta

 

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza