Druhé obléhání Budapešti 1686

Před 329 lety proběhla úspěšná porážka Osmanského vojska, které okupovalo část Evropy. Armáda, která byla složena z vojsk celé Evropy pod tzv. Svatou ligou měla mezi 65.000-100.000 mužů. Byli zde Němci, Maďaři, Chorvaté, Holanďani, Angličané, Šoanělé, Čeči, Italové, Španělé Francouzi, Dánové, Švédi a další vojáci a důstojníci a postavily se na odpor osmanské okupaci. Turečtí obránci Budapešti (tenkrát jen Budy) měli okolo 7.000 mužů.

V polovině června 1686 zahájila Svatá liga obležení. Dne 27. července vojska zahájila rozsáhlý útok, který je ale stál 5000 mrtvých vojáků a útok byl odražen. Turci odolávali a v polovině srpna dorazily posily pod vedením velkovezíra Sari Süleymana Paši. Obležené osmanské síly vedené velitelem Abdurrahmanem Abdi Arnavutem Pašou nebyly však už schopné provést nějaký vážnější útok a navíc byl Paša zabit při jednom útoku Ligy. Obléhání trvalo 78 dní.

Po dobytí Budy 2. září 1686 císařská vojska zbytek osmanské posádky zmasakrovala, zbytek přeživších spolu s dalším obyvatelstvem byl prodán do otroctví. Většina Uher tak byla osvobozena z turecké nadvlády a dostala se pod nadvládu Habsburků.

Obraz, který namaloval v roce 1896 Bencúr Gyula, zachycuje vstup císařských vojsk do hradu Buda. Na koni vlevo je Karel V, vévoda Lotrinský a princ Evžen Savojský na koni vpravo. Olej na plátně je vystaven v Národní galerii v Budapešti. V detailu jsou dobře vidět také císařské prapory – v popředí maďarská „Leibfahne“, za ní pak „Ordinärfahne“ s rakouským orlem a jeden bavorský prapor. Poslední prapor zatím nejsem schopen určit. Osmanský prapor je pak v dolní části obrazu sbírán císařským vojákem.

Stitched Panorama

vstup císařských na hrad Buda 1686

Stitched Panoramadetail obrazu s prapory

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza