Austerlitz 2015

Letošní 210. výročí bitvy u Slavkova – Austerlitz měla být velkolepá ukázka bitvy. Na ploše, která odpovídala zhruba ploše ukázce na 200. výročí bitvy v roce 2005, kdy se zúčastnilo 3000 vojáků, byla letošní účast vojska poloviční. Bohužel organizátoři tomu rozměr plochy nepřizpůsobily a tak mnoho diváků pouze vidělo velké rakouské jednotky a jejich formace na horizontu a rovněž tak jezdecké srážky se odehrávaly dost daleko od diváků. Z ohlasů, co jsem pochytil od diváků, nepomohly moc ani tribuny, výsledek byl podobný. Jako divák jsem moc spokojen nebyl. To je mé hodnocení ale možná na to má někdo jiný názor.

Zato zhodnocení praporů použitých jednotlivými jednotkami v ukázce byly až na pár výjimek téměř bez chyby. Jednotky použili správné modely praporů odpovídající době – tedy roku 1805. Na francouzské straně byl jako hlavní zvolen prapor 18éme de Ligne, který byl prezentován se vší okázalostí. Další prapory pěších jednotek, které se zúčastnili ukázky byl prapor 111éme de Ligne a Tirauleurs du Po (italští dobrovolníci). Na dopoledním nácviku byl rovněž přítomen prapor pěších granátníků, ve vlastní bitevní ukázce jsem jej však nezahlédl. Jezdecké jednotky byly zastoupeny standartou 5e régiment de cuirassiers (Rusko) a guidonem 1. escadrony Chasseur à cheval de la Garde impériale (ČR).

01 18 regiment

 18éme de Ligne

02 111 rgt de Ligne

 111éme de Ligne

04 Du Po

 Tirauleurs du Po

05 garda

 Régiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale

03 5 kyrysnický

 5e régiment de cuirassiers

06 myslivci

 Chasseur à cheval de la Garde impériale

Na spojenecké straně u rakouských jednotek byl použit prapor „ordinärfahne“ M1805 u granátníků IR No.20 Kaunitz-Rietberg a „leibfahne“ IR No.1 Kaiser. Prapor LIR No34 Davidovich  je M1816 a neodpovídá roku 1805. Jezdecké jednotky zastupovala standarta kyrysníků No.2 Erzherzog Franz, M1805. Bohužel svůj prapor sebou nesli i rakouští dělostřelci a polní myslivci. Tyto prapory by se však na bojišti neměly nacházet. Jednak ve své době tyto jednotky prapory vůbec neměly a navíc ani neodpovídají vzorem.

10 IR20

 IR No.20 Kaunitz-Rietberg

11 kaiser

 IR No.1 Kaiser

SONY DSC

 LIR No34 Davidovich

U ruských jednotek byly zastoupeny 3 prapory a to:  tělesný granátnický pluk, Apšeronský mušketýrský pluk (oba M1797) a „Kayserlich Russisch – Deutsche Legion e.V.“ M1812 – taktéž by se zde neměl vyskytovat.

Ruské praporyruské prapory

Celkově však lze hodnotit použité prapory na této ukázce velice kladně. Doby, kdy jednotky sebou nesly cokoliv, co vypadalo jako prapor jsou už naštěstí pryč a jde vidět zvyšující se úroveň povědomí jednotek o praporech.

SONY DSCJezdecká standarta CR  No.2 a guidon Chasseur à cheval de la Garde impériale

Vzhledem k tomu, že jsem nestihl pořídit odpovídající záběry praporů jsem si dovolil použít některé snímky od Michaely Wecker, Bogdana Iorgy, Kateřiny Adamusové a některých dalších autorů.

A zde jsou prapory, které by na ukázce být neměly:

SONY DSC

Delostrelci

 

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza