Mohyla míru 2015

Poslední příspěvek k praporům na letošní rekonstrukci bitvy u Slavkova – Austerlitz budu věnovat praporům při pietním aktu na Mohyle míru. Francouzi i spojenci nastoupili k pietě už v podstatně menším množství, než na sobotní ukázku bitvy. Francouzské jednotky nastoupili se vší parádou – hudba, prapory ……. spojenecké po menších skupinkách, s jedním ruským a jedním rakouským praporem – leibfahne IR No.1 Kaiser. Fyzilíři ani granátníci IR No.20 své prapory nevzali. Myslím si však, že 210. výročí by si zasloužilo, aby jej i tyto jednotky náležitě uctili. Asi se nikomu nechtělo nést prapor. O to více oceňuji pana V. Eisera, který námořnický prapor přivezl až z Kanady a byl ochoten jej prezentovat jak v sobotu, tak i v neděli.

Francouzské jednotky byly zastoupeny: 8éme de Ligne, 18éme de Ligne, 30éme de Ligne, 57éme de Ligne, 113éme de Ligne, Régiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale a Marins de la Garde Impériale (všichni M1804), 1a 1/2 Brigata D´Infanteria Leggiera (M1802) a 1er Regiment des Grenadiers à pied (M1812).

07nastoupené prapory před Mohylou míru (foto K. Adamusová)

09

pohled z jiného úhlu

Rakouský prapor, jak už jsem se zmínil nesl IR No.1 Kaiser (leibfahne M1792) a ruský prapor byl od Tělesného granátnického pluku (M1797).

08IR No.1 Kaiser – leibfahne

02

Tělesný granátnický pluk

Po oficiálním ukončení nástupu provedly ještě francouzské jednotky nástup uvnitř Mohyly míru. Vzhledem ke stísněnému prostoru se tam však všichni nevešly. Nastoupené prapory se sklonily nad střední částí prostoru a za zvuku „Marche d’Austerlitz 1805“ vzdaly poctu všem padlým v této bitvě. Byl jsem potěšen, že mezi těmito prapory bylo také pět praporů, které jsem namaloval já.

06

 uvnitř Mohyly míru

00

závěrečné foto mých francouzských praporů před Mohylou míru

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza