Johanka z Arku – Jeanne d´Arc

Byl jsem požádán o provedení rekonstrukce praporu Johanky z Arku pro šermířskou skupinu Bibus Spiritus zabývající se obdobím stoleté války mezi Francií a Anglií mezi lety 1337 – 1453. Vzhledem k tomu, že se originál praporu Johanky z Arku nedochoval, vycházel jsem mj. z internetových zdrojů, které čerpají z originálního zápisu výslechu Johanky z Arku při jejím zajetí a soudu církví roku 1431.

Jako nezpochybnitelné se jeví to, že celý prapor byl bílý, namalován na jednom listu z obou stran. Na averzu byl namalován Kristus, který sedí na duze a na pozadí je zlatá aureola. Okolo jsou dva andělé –  anděl spravedlnosti, svatý Michael, který je vyzbrojen mečem a druhý je anděl milosrdenství – svatý  Gabriel, který drží stonek lilie. Dále zde byl zlatý nápis „Jhesus Maria“ a královské lilie. Reverz praporu už tak jednoznačně popsán není. Je předpoklad, že zde byly namalovány rovněž dva andělé, mezi nimiž je namalována bílá holubice představující „Ducha svatého“. Je zde rovněž stuha s mottem: „De par le Roy du Ciel“ volně přeloženo „Jménem krále nebes“. Holubici jsem umístil na modrý štít, nad nímž je královská koruna. Celek je opět doplněn liliemi.

Našel jsem různá vyobrazení praporu Johanky jak v dobové literatuře, tak v současné. Rovněž jsem vyhledal prapory, které byly použity v různých filmových verzích příběhu Johanky z Arku. Například: rok 1948 s Ingrid Bergmanovou, 1999 s Millou Jovovich a 1999 s Leelee Sobieski.  Filmaři použili ve filmech prapory v různých provedeních. Je např. vidět, že orientace lilií je různá, nápisy jsou rovněž různě orientované, vyobrazení andělů a Krista je také pokaždé jiné. Další prapory jsem nalezl také v dokumentech o Johance a rovněž byl každý jiný. Prostě co kus, to originál. Rovněž tak já jsem přispěl k rozšíření vyobrazení tohoto praporu.

Prapory z filmů:

01 Ingrid Bergman

03 Milla Jovovich

02 Leelee Sobieski

Moje verze praporu:

04 Třeboň 2016 03

Foto Zdeněk Štěrbák z letošní premiéry představení skupiny „Panna ve zbroji“ na zámku v Třeboni

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza