Prapor pražské domobrany 1604

Při shánění podkladů pro císařské prapory z období vpádu švédských vojsk na naše území za tzv. třicetileté války se mi podařilo sehnat ze švédského vojenského muzea foto jednoho císařského praporu, který švédská vojska ukořistila při obléhání Prahy 1648.  Díky laskavosti paní Karin Tetteris jsem obdržel oboustranné foto praporu pražské domobrany z roku 1604. Švédové tenkrát z Prahy odvezli většinu umělecké sbírky Rudolfa II. nevyčíslitelné hodnoty, jako například Codex Argenteus nebo Codex gigas („Ďáblova Bible“). Část této kořisti zůstává ve Švédsku, část se dostala (jako vlastnictví královny Kristiny I.) do sbírek Vatikánu, jenom několik rukopisů se vrátilo do Česka. Prapory a standarty zůstaly rovněž ve Švédsku.

III.33.103

Výřez z rytiny „Obléhání Prahy“ z Theatrum Europaeum, na podkladě malby Karla Škréty

Vlastní prapor je v poměrně dobrém stavu (na to, že je mu přes 400 let). Chybí pouze ta část, která byla na opačné straně žerdě a povětrnostní vlivy na něm byly znát už pravděpodobně při jeho ukořistění.

Česká císařská standarta web

foto originálu praporu – Armémuseum Stockolm

 

Na averzu praporu je namalován císařský dvouhlavý orel na zlatém poli se zeleným vavřínovým věncem. Nad hlavami orla je císařská koruna a u koruny, kterou jsou orlí hlavy provlečené, se nacházejí písmena A D S I T  (tzn.: Auxilium Domini Sit Iniquis Terror). Nad věncem se nachází nápis: RVDOLPH II IMP:SEMP (AUG).

Na reverzu praporu je namalován na bleděmodrém podkladu v zeleném vavřínovém věnci pražský znak v ranné podobě (dvě věže s rytířem na hradbách). Nad kolčí přilbou se zlato-červenými přikrývadly je umístěna císařská koruna, kterou drží dva orlové. Nad věncem se nachází nápis: (INSIG)NIA NOVAE VRBIS PRAGENSIS.

Původně byl z každé strany pod nápisy letopočet 1604, který byl však přemalován na letopočet 1619. Vzhledem k tomu, že letopočty jsou na originále již značně odřené a nečitelné, volil jsem na každou stranu praporu jeden z nich.

Prapor 1604-1619replika praporu

detail A

detail averzu praporu

detail B

detail reverzu praporu

Poznámka na závěr: spolupráce se zahraničními institucemi či muzei je bezproblémová a rychlá. Zato s našimi muzei, pokud vůbec odpoví, tak je značně problematická. Správci sbírek s vámi jednají, jako by to byl jejich majetek a vy na nic nemáte nárok. Natož aby vám poskytli foto žádaného.

DSCN2187a

první veřejné představení praporu na rekonstrukci bitvy na Bílé hoře 17. září 2016

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza