Ruské prapory M1797

Car Pavel I. zavedl roku 1797 jednotný vzor pěchotních praporů. Pluků řadové pěchoty v té době bylo v ruské armádě 83 a k tomu je nutno připočíst ještě 63 pluků garnizonní pěchoty. Každý z těchto pluků měl jedinečnou kombinaci barev na praporu. Tyto kombinace barev osobně schvaloval Pavel I. a skutečně každý pluk dostal tento model praporu. Prapory se dostávaly k jednotkám v letech 1797-99. Každý pluk měl jeden „bílý“ prapor (obdoba Leibfahne v rakouské armádě) a 8 „barevných“ praporů, tzn. každá jednotka – prapor pluku měl 2 ks barevných praporů. Rozměr praporu byl 1,43 x 1,43 m. Jednotlivé prapory pak byly od sebe odlišeny barvou žerdě – první prapor měl žerď černou, další hnědou, bílou a čtvrtý v barvě přírodního dřeva.

M1797

Střed praporu tvořil oranžový medailon s carským korunovaným orlem. Na prsou orla byl červený štítek s vyobrazením sv.Jiří na bílém koni, který bojuje s drakem. Orel drží v pravém pařátu žezlo, v levém pařátu říšské jablko. Celý orel je pak umístěn pod carskou korunou a okolo orla je neuzavřený vavřínový věnec.

středový orel

Vlastní prapor byl sešit z „jednoho listu“ v požadované barevné kombinaci, středový medailon byl tvořen dvěma polovinami sešitými k sobě.

Apšeronský mušketýrský pluk – obě verze praporu M1797

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza