IR54 a jeho ukořistěné prapory

Ještě jednou bych se vrátil k historii olomouckého IR54, protože jsem se dostal k dějinám pluku od Viktora von Neuwirtha. Česky vyšly „Stručné dějiny císařsko-královského pěšího pluku číslo 54“ v rove 1885 a německy „Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regimentes Alt-Starhemberg Nr. 54“ vyšly v rozšířené podobě roku 1894.

Viktor von Neuwirth, (1838-1899), generálmajor

 * 24. 12. 1838 Josefov; † 21. 8. 1899 Jetřichovice, okr. Děčín,  absolvoval inženýrskou akademii ve Znojmě (v té době byla akademie umístěna v Louckém klášteře) a roku 1856 byl zařazen jako poručík u 2. ženijního pluku. Účastnil se tažení roku 1859 a bojoval u Magenty a Solferina. V roce 1859 byl povýšen na kapitána. V průběhu kampaně z roku 1866 byl přidělen k jižní armádě u IR 53 a vyznamenal se v bitvě u Custozy. Po absolvování Válečné akademie ve Vídni v letech 1872-74 působil zpočátku u IR 72, od roku 1876 prošel různými štábními funkcemi ve vyšších velitelstvích. V letech 1883-1886 velel IR 54 v Olomouci, od roku 1891 byl penzionován. 

V průběhu dějin IR54 měnil názvy a pro příklad zde uvádím ty nejznámější:

1663-1676 – „Spaar“

1676 – „Alt-Starhemberg“

1769 – 1802 – „Callenberg“

1771 – udělení čísla pluku – No.54

1805 – 1813 – „Froon“

1888 – 1918 – „Alt-Starhemberg“

V dějinách pluku jsou také částečně zachyceny události týkající se praporů pluku. Rovněž je zde zmínka také o ukořistěných praporech, hlavně z bojů s francouzskou revoluční armádou a také z napoleonských válek. V bitvě u Caldiera 12. listopadu 1796 vojín Matyáš Steingentesch ukořistil jeden francouzský prapor. Jako odměnu dostal 3 dukáty. Bohužel k tomuto praporu se mi nepodařilo získat nějaké bližší informace.

Druhý prapor, který IR54 ukořistil v bitvě, byl francouzský prapor 33. řadového pluku. Zřejmě druhý den bitvy – 30. srpna 1813 – vojín Jan Janoušek u Varvažova „ukořistil francouzskou plukovní standartu, tzv. orla. Na památku této události získal 2. prapor 54. (tehdy Froonova) pluku povolení nosit střapce z tohoto orla na svém praporu.“ Tolik citace z Dějin pluku.

Obrázek z Dějin pluku

 

Pátral jsem, zda se prapor a orel někde dochoval. Ještě v roce 1848 byl tento prapor v HGM ve Vídni a mělo se jednat o prapor model 1812, tj. vyšívaný. Na můj dotaz v HGM mi však sdělili, že o praporu nic neví.

Francouzský prapor M1812

Zato orel 33. řadového pluku je stále vystaven v HGM. Zatím tedy bez nějakého upřesnění v popisku. Má se to však napravit a mělo by tam být v brzké době uvedeno, že orla získal vojín Janoušek (gemainer Johann Janouschek) od IR 54 v bitvě u Chlumce.

Orel 33. řadového pluku v HGM Vídeň

Střapce M1812

 

 

 

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza