Předání pruského praporu

Dne 4.11. 2017 proběhlo slavnostní předání a požehnání novému praporu II.Batl./1.Garde Regiment zu Fuss v kostele Proměnění Páně ve Všestarech. Pruská gardová jednotka nastoupila se svým starým praporem a po slavnostním obřadu požehnání nového praporu obdržela prapor nový.

Malbě praporu předcházelo složité pátrání v archívech a dobové dokumentaci vztahující se k historii gardového regimentu. Hledalo se vyobrazení praporu či jeho popis. To se nakonec podařilo a z popisu vzhledu jsem namaloval repliku tohoto pruského praporu. Prapor je namalován na umělém hedvábí o rozměrech 1400×1400 mm. Žerď, špici a kování žerdi si pak dodala jednotka sama.

Na slavnostní předání praporu byly pozváni lidé, kteří se zasloužili o vznik tohoto praporu. Všichni jsme pak měli čest zatlouci si do žerdě jeden hřeb.

Averz a reverz praporu

Několik fotografií z předání a požehnání praporu:

rozvinování nového praporu

představení praporu

zatloukání prvého hřebu

žehnání praporu

starý a nový prapor

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza