Ruský plukovní prapor z období Severní války

Tzv. Severní válka probíhala mezi Švédským královstvím (podporovaná Osmanskou říší) a  koalicí Dánska-Norska, Saska-Polska a Ruska v letech 1700 – 1721. Po drtivé porážce ruské armády v bitvě u Narvy 30. listopadu 1700 ztratili Rusové 146 praporů a 16 standart a dalších 100 různých praporců a označení jednotlivých jednotek. I s úroky tuto porážku vrátili Rusové švédské armádě v bitvě u Poltavy 8. července 1709. Materiálu o praporech z tohoto období je málo a proto tyto prapory nejsou ani nikde moc popsané a zdokumentované. Část těchto praporů vlastní Vojenské muzeum Stockholm a dle jejich podkladů jsem namaloval repliku plukovního praporu.

Jednotlivé plukovní prapory M1700 byly malovány podle jednotného vzoru na bílé plátno. Na obou stranách praporu byl hnědý carský orel s černými konturami peří a obrysů orla, zlaté bylo carské žezlo a jablko a celkový obrys orla. Rozměr praporu byl cca 210 x 210 cm. Základní list praporu byl sešit ze 4 pruhů damaškového hedvábí či plátna. Jezdecké plukovní standarty byly malovány stejně, avšak v menším rozměru cca 100 x 137 cm.

original plukovního praporu M1700

malba repliky praporu

výsledná podoba praporu

Rotní prapory M1700 byly v různých barvách dle konkrétního pluku. Model 1700 byl předepsán v tomto vzhledu: palmové listy v překřížení věnčily zlatý ovál, uvnitř kterého byla z mraků vyobrazená ruka držící dolů trčící meč. Pod oválem byl namalován znak svatoondřejského řádu (byly dvě varianty).

rotní prapor M1700

Nové pluky zformované na jaře r.1700 dostaly 2 sady praporů. První – „sváteční“ a druhá sada pro „každodenní použití“. Každá sada se skládala z 1 ks bílého plukovního praporu a 11 ks „barevných“ rotních praporů. Rozdíly mezi jednotlivými sadami jsou však na dlouhé popisování a toto není předmětem mého článku.

Poznámka:

Musím ještě zdůraznit vynikajíci spolupráci s představitelkou švédského vojenského muzea paní Karin Tetteris ohledně získávání podkladů. Toto se nedá absolutně srovnat s VHÚ Praha. Pražáci mají systém byrokratických podmínek a tak se k žádaným podkladům nejde mnohdy ani dostat. Zkusil jsem to několikrát a výsledek byl mizerný. Podklady (např. na císařské prapory či prapory a standarty po r.1918) neposlali. A bohužel se takto chová většina českých institucí. Oni tu „přece“ nejsou pro nás, ale pečlivě musí schraňovat exponáty pro „příští generace“, jak mi bylo vysvětleno nejmenovanými představiteli těchto institucí.

Pznámka č.2:

V roce 2012 švédská metalová skupina Sabaton složila skladbu pojednávající o této bitvě. Odkaz na skladbu s CS titulky: „Poltava

 

zdroje:

http://www.vexillographia.ru

Vojenské muzeum Stockholm

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza