Francouzský prapor M1791

Revoluční prapor z období konstituční monarchie. Z monarchie zbyl bílý kříž a královské lilie, z nové doby je uplatněna trikolóra a hesla na praporu. (Po roce 1793 došlo k další změně ve vzhledu praporů – lilie byly nahrazeny bílými obdélníky nebo kosočtvercem s trikolórou.) Rozměry praporů se pohybovaly v rozmezí 154 x 154 až 163 x 163 cm. Rokem 1794 byly zavedeny zcela nové vzory praporů (demi-brigády), které jsem řešil na jiném místě mého webu.

Z období roku 1791 se moc praporů nedochovalo, protože většina praporů byla v této bouřlivé době po zavedení dalšího vzoru praporů spálena. Jeden prapor, 2. prapor 83 pluku (2. bataillon 83. régiment d´Infanterie) někdejší pluk Foix, by měl být dochován v HGM Vídeň a několik dalších se dochovalo ve Francii:  1. batalion 52. pluku, 2. batalion 26. pluku, 2. batalion 96. pluku, 1. batalion 6. dělostřeleckého pluku a ještě nějaké fragmenty 31., 73. a 87 pluku.

Rozměry dochovaných praporů, které se mi podařilo zjistit:

  1. batalion 52. pluku, 154 cm vysoký, 162 cm široký
  2. batalion 26. pluku: 162 x 162 cm
  3. batalion 96. pluku: 160 x 156 cm
  4. batalion 6. dělostřeleckého pluku: 156 x 156 cm

Tento konkrétní prapor 8. pluku jsem rekonstruoval a maloval pouze podle jedné ilustrace pocházející pravděpodobně z publikace O. Hollandera. Rozměry tohoto praporu odpovídají výše zjištěným skutečnostem.

OFF

Categories: Aktuálně.

Honza