Prapory tyrolských císařských myslivců

Při návštěvě Kaiserjäger muzea v Innsbrucku jsem si vyfotil zde vystavené 4 bojové prapory tyrolských císařských myslivců (Tiroler Kaiserjäger – TKJ). Prapory jsou vystaveny v sálu věnovaném historii císařských myslivců v prvním patře. Nad portréty důstojníků jednotlivých pluků je vždy umístěn prapor příslušného pluku. Všechny 4 prapory jsou jednotného modelu – M1859. Dle nařízení z roku 1868 dostaly pluky císařských …Continue reading →

OFF

Skrytý skvost v Olomouci – sál školy Komenium

Skrytý skvost v Olomouci, za který by se nemusela stydět Praha ani Vídeň. Úplnou náhodou jsem se od kolegy, kterého rovněž zajímá historie Olomouce, dozvěděl o nádherně vyzdobeném sálu z doby panování císaře Františka Josefa I. v budově školy Komenium v Olomouci na ulici 8. května. Historie stavby: K slavnostnímu otevření školy, jejíž název byl „Nová reální škola v Olomouci“, došlo dne 20. června …Continue reading →

OFF

Standarta „2. Regiments der Tiroler Kaiserjäger“

Při návštěvě Kaiserjägermusea v Innsbrucku jsem nafotil standartu 2. pluku tyrolských myslivců. Na rozdíl od standarty 1. pluku tyrolských myslivců se tato standarta dochovala v originále. Standarta sloužila k označení velitelství příslušného pluku. Hedvábná standarta má rozměry 39  x 39 cm a je upevněna na černém kozáckém kopí dlouhém 2,95 m zakončené kovovou špicí. Na levé straně nese na bílém pozadí červenou tyrolskou …Continue reading →

OFF

Pomník Andrease Hofera v Innsbrucku

Bronzový pomník Andrease Hofera – tyrolského národního hrdiny v boji proti Francouzům za napoleonských válek, se nachází v Innsbrucku – Bergisel nedaleko Kaiserjäger muzea.  Andreas Hofer je zde zpodobněn se širákem a praporem. Předpokládám, že prapor by měl být s tyrolskou orlicí, ale je proveden zjednodušeně a není tedy moc rozpoznatelný. Vlastní bronzová socha Hofera stojí na podstavci zhotoveného z deseti tun porfyrické červené žuly. …Continue reading →

OFF

Standarta „1. Regiments der Tiroler Kaiserjäger“

1. pluk tyroských císařských myslivců – 3. prapor, bojoval roku 1915 pod velitelem XVI. sboru FML von Rothem na ruské frontě u Pogorzolky. Jako uznání za své bojové zásluhy během deseti měsíců bojů dostal 13. června 1915 plukovní standartu. Ta byla o rozměru 30 x 40 cm upevněna na ukořistěné kozácké kopí o délce 2,95 m. Tato standarta byla vysvěcena …Continue reading →

OFF

Prapor kroměřížských ostrostřelců

Byl jsem požádám kamarády z Kroměříže o zhotovení repliky praporu Sboru uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži.  Originál praporu byl vysvěcený olomouckým arcibiskupem kardinálem Františkem Salvatorem Bauerem v květnu roku 1913. K této události byla roku 1913 vydána rovněž pamětní medaile. Na slávě se zúčastnili pozvané sbory z Prahy, Brna, Olomouce a Znojma. Tento prapor se zřejmě do dnešních dnů  nedochoval a proto jsem vycházel …Continue reading →

OFF

Pomníky bitvy u Helgolandu

Námořní bitva u Helgolandu proběhla 9. května 1864 mezi rakousko-pruskou eskadrou a dánskou flotilou v rámci války o Šlesvicko-Holštýnsko. Helgoland je  malé souostroví v Severním moři. Rakouskou eskadru tvořily dřevěné šroubové fregaty Radetzky a Schwarzenberg a k nim se připojily 3 menší pruská plavidla: dělové čluny Basilisk a Blitz a kolesový parník Preussicher Adler. Tuto skupinu vedl kapitán Tegetthoff.  Hořící vlajková loď Schwarzenberg u Helgolandu – Johan Carl Neumann Dánská eskadra, vedená kapitánem Suensonem se sestávala ze dvou šroubových fregat Nils …Continue reading →

OFF

Prapory na fortu SANDBERG – Komárom

O velikonočním víkendu jsme byli na návštěvě u známých na jižním Slovensku. Sobotu jsem využil na návštěvu Komárna a jeho fortů jak na slovenské, tak i maďarské straně. Nejdříve jsem se dostal k řetezci bastionů č. II., III. a IV. – tzv. Palatínská linie vybudované v letech 1839 – 47. Jednotlivé bastiony jsou mezi sebou spojeny hradbou, která je ale na mnoha místech …Continue reading →

OFF

Pomník s praporem

Před budovou radnice v Komárně, na náměstí generála Klapky, stojí pomník věnovaný generálu Klapkovi. Bronzovou sochu generála vytvořil budapešťský sochař József Rón. Generál stojí v maďarské uniformě, bez klobouku či čáky, v levé ruce pak drží šavli. Za ním, pod pláštěm, je vidět část dělostřelecké hlavně. Osud tohoto pomníku byl docela pohnutý. Původní místo bylo na radničním náměstí jako dnes …Continue reading →

OFF

Dragons de l´Impératrice

Gardoví dragouni – Dragons de la Garde zvaní též „Dragons de l´Impératrice“ – císařovnini dragouni byli založeni Napoleonovým dekretem v březnu 1806. Po jejich první prezentaci se císařovna Josefína rozhodla, že bude jejich kmotrou.  V prvním představení měli rovněž všichni dragouni černé koně, později přešly většinou na hnědáky. Frak uniformy byl zelený, červeně podšitý. Na prsou byl frak opatřen bílým revérem zpola …Continue reading →

OFF

Drapeau Marins de la Garde impériale

Prapor francouzských gardových námořníků jsem v krátké době maloval již podruhé. Zájem o prapor projevili před rokem námořníci z Kanady. S praporem se prezentovali na loňské největší akci re-enactmentu v Evropě a to v říjnu 2013 při rekonstrukci Bitvy národů u Lipska. Všichni námořníci byli v jednom bataillonu pod tímto praporem. Jaké však bylo moje překvapení, když po týdnu od …Continue reading →

OFF

Prezidentská standarta v průběhu času

Každá doba má své symboly a když doba skončí, jsou to právě symboly, se kterými se vypořádáme nejdříve. Dělo se to vždy a dít se to bude. S koncem monarchie v roce 1918 se odstranily symboly v podobě císařských orlů, žluto-černých praporů, soch císaře atd. S jejich odstraněním však začaly v nově vniklém Československu hádky o podobě nových symbolů republiky. Na jaře roku 1920 vyvrcholily …Continue reading →

OFF

Austerlitz 2013 a prapory

Pořadatelé zvolili pro letošní bitevní ukázku situaci, kdy divize generála Vandamma se střetla s pěchotou generálů Miloradoviče a Rottermunda, porazila je, ale byla vzápětí napadena na svém levém křídle jezdectvem carské gardy, přičemž 1. batalion 4. pluku přišel o svou orlici s praporem. Vandamme byl následně posílen Napoleonovou gardou a jednotkami sboru maršála Bernadotta a střetnutí na Starých Vinohradech vyvrcholilo …Continue reading →

OFF

Aktualizace IV.

Po delší době jsem přidal své nové práce v záložce „Ostatní“. Kamarádi mě požádali o namalování střeleckých terčů a na vyzdobení ručních flašinetů. Rovněž jsem přimaloval další oválné cedulky a hodiny.

OFF

Symbolika orlů a orlic – VIII. – tetování

Při hledání podkladů pro své příspěvky k symbolice orlů a orlic jsem našel spoustu obrázků tetování, na kterých je vyobrazen orel či orlice. Některá provedení jsou amatérská, jiná umělecká a poslední dobou se začínají objevovat tzv. 3D tetování, kdy obrázek je proveden velice realisticky a ve špičkové kvalitě. Asi nejvíce tetování s tématikou orla pochází ze Spojených států, kdy jejich …Continue reading →

OFF

Prapory reenactmentu – Leipzig 1813 – 2013

S velkým zájmem jsem očekával největší letošní událost napoleonského reenactmentu v Evropě – 200. výročí bitvy u Lipska (Völkerschlacht bei Leipzig). Mezi cca 6.000 uniformovanými účastníky byla také moje maličkost. S úrovní organizace jsem byl notně zklamán, vlastní bitva pak byla impozantní. Kromě samotné bitvy jsem se zaměřil hlavně na prapory a jejich zhodnocení. Zde jsou moje postřehy: Francouzi a …Continue reading →

OFF

Rakouský prapor na pomnících – IV.

Jezdecká socha arcivévody Karla se nachází na Náměstí Hrdinů – „Heldenplatz“ v Hofburgu ve Vídni. Dílo vytvořil sochař Anton Dominik Fernkorn (vlastní jezdecká socha) a Eduard van der Nüll (podstavec pomníku). Fernkorn je rovněž autorem i druhého jezdeckého pomníku na Heldenbergu a to pomníku Evžena Savojského a rovněž tak pomníku v Aspernu – Aspernského lva. Jedinečný jezdecký pomník arcivévody Karla v nadživotní …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic VII. – USA

Přestože samotné Spojené státy americké nemají tak dlouhou historii, jako mnou dříve popisované státy či země se symbolem orla či orlice, tak o to více si své historie váží. A jako hlavní symbol, kromě pruhů a hvězd, si Spojené státy americké zvolili orla bělohlavého.  4. července 1776 byla vydána Deklarace nezávislosti a tímto dnem vznikají Spojené státy americké – USA. …Continue reading →

OFF

Rakouský prapor na pomnících – III.

Pomník vztahující se k bitvě u Znojma 10. – 11. července 1809 se nachází v malebném historickém městečku Retz nedaleko rakouských hranic, asi 12 kilometrů jihozápadně od Znojma. Představuje truchlícího vojáka v pěchotní uniformě s praporem na žulovém podstavci. Celková výška pomníku je 4,8 m, bronzová socha vojáka s praporem je vysoká 3,48 m a na pomníku je reliéfní nápis: „Na památku zde odpočívá 2.300 …Continue reading →

OFF

Prapory reenactmentu – Chlumec 1813 – 2013

Letošní připomenutí významné bitvy u Chlumce a Přestanova se odehrálo 31. srpna 2013. Bohužel vzhledem k mým povinnostem na jiné akci jsem se této akce nemohl účastnit osobně a proto jsem si na netu vyhledal fotky z této akce. Moje pozornost se opět zaměřila na prapory, které členové jednotlivých klubů vojenské historie používají. K ruským praporů nemám žádné výtky. Byly zde zastoupeny prapory …Continue reading →

OFF

Mexický prapor

Nedávno odvysílala česká televize opakování dvoudílného dokumentu z roku 2000 s názvem „Mexické dobrodružství císaře Maxmiliána Habsburského“.  Pořadem, kromě jiných, provázel pan Jiří Pernes, náš přední odborník na Habsburskou monarchii.  Dokument popisuje život Maxmiliána Habsburského a jeho důvody přijetí císařské koruny v Mexiku až po jeho popravu. Dokument začíná zajímavým ceremoniálem stahování vlajky. Mě zaujalo to, že sám Maxmilián navrhoval jak mexické vojenské …Continue reading →

OFF

Standarta M1769

Vojenské historické muzeum ve Vídni (HGM) a „Flag Heritage Foundation“ (Danvers / USA) oznámily, že koncem března 2013 byla HGM darována a předána standarta M1769 z doby panování Marie Terezie (1740-1780). Flag Heritage Foundation byla založena v roce 1971 s dnešním sídlem v Danveru, stát Massachusetts / USA a je to nezisková organizace, která shromažďuje, uchovává a  studuje vlajky, prapory, …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic VI. – Olomouc

Město v České republice, kde se nejvíce nachází orlů a orlic je zřejmě Olomouc. Snad na každém rohu centra města najdeme orla či orlici. Vyskytuje se v různých formách provedení. Většinou se jedná o klasický znak – reliéf. Najdeme však i provedení plně plastické, či znaky ve vitráží okem.  Mnohokrát je zastoupena moravská orlice na fasádách či štítech různých domů. Rovněž jsem …Continue reading →

OFF

Sturm IR Geisruck und Wied

Dnešní počítačová grafika dokáže udělat divy ….. pro porovnání výchozí fotografie z akce, kde se sešly moje dva sedmiletkové prapory regimentů Geisruck a Wied:

OFF

Bitva u Custozy 1866

Bitva u Custozy byla rozhodující pozemní střetnutí Třetí italské války za nezávislost. 24. června 1866. U severoitalské Custozy porazila rakouská Jižní armáda arcivévody Albrechta Rakousko-Těšínského italskou Mincijskou armádu, které velel generál Alfonso Ferrero La Marmora. Přestože rakouská armády byla početně slabší (bojové stavy: Italové cca 91.000  vojáků, 246 děl, Rakušani cca 74.000 vojáků a 168 děl), dokázali Rakušani v bitvě zvítezit. Celkové ztráty v této bitvě: Italové: 7.500 mužů a Rakušani …Continue reading →

OFF

Drzý pták

Sedá kam nemá. A z kamenného ani ze živého vládce oblohy si nic nedělá. Je drzý.

OFF

Bitva u Lissy 20. července 1866

Dnes ostrov Vis (italsky Lissa) je chorvatský ostrov v Jaderském moři, u kterého porazil 20. července 1866 admirál Tegetthoff silnější italské loďstvo pod velením admirála Carlo di Persano. Průběhu bitvy se věnovat nebudu, protože ji lze dohledat jak na internetu, tak i v psané literatuře (např. Válka 1866 – Bělina, Fučík, kde najdete popis bitvy a složení jednotlivých flotil). Tato bitva je vlastně posledním větším střetnutím „dřevěných“ …Continue reading →

OFF

Prapor v igelitu

Tak mi to nedá, abych se nevyjádřil k tomu, co předvedla AČR, tedy Velitelství společných sil, na slavnostním nástupu dne 26.6.2013 na olomouckém Horním náměstí. Pominu to, že armáda z Olomouce odchází a tím končí několik století tradice armády v Olomouci. Žádná armáda by si nedovolila na jakémkoliv nástupu jít se svým praporem v igelitu. U AČR je to však možné. …Continue reading →

OFF

Bitva u Custozy 1848

Bitva u Custozy proběhla 25. července 1848 během první italské války za nezávislost mezi armádou království Piedmont-Sardinského a jižní armádou Habsburské monarchie. Italskou armádu vedl král Karel Albert a rakouskou armádu maršál Radecký. Bitva skončila rakouským vítězstvím a na počest Radeckého skládá hned v roce 1848 Johann Strauss „Radetzky-Marsch“. V roce 1867 byla ve Vídni rovněž nazvána jedna z hlavních tříd ve 3. okrsku po vítězství u Custozy „Custozzagasse“. Název nese doposud. …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic V. – Rusko

Dalším státem, kde je historicky dlouho používán symbol orla jako státního znaku je Rusko. Můj příspěvek je jen nahlédnutím do historie použití symbolu orla v Rusku. Oficiálně byl prvním znakem s orlem znak Ivana III. – Velikého (1440-1505). Známé je vyobrazení jeho velké pečeti, kde je již použitý dvouhlavý orel. Existuje několik teorií, jak se dostal orel do ruského znaku. Přesto …Continue reading →

OFF