Prapor pražské domobrany 1604

ICO

Při shánění podkladů pro císařské prapory z období vpádu švédských vojsk na naše území za tzv. třicetileté války se mi podařilo sehnat ze švédského vojenského muzea foto jednoho císařského praporu, který švédská vojska ukořistila při obléhání Prahy 1648.  Díky laskavosti paní Karin Tetteris jsem obdržel oboustranné foto praporu pražské domobrany z roku 1604. Švédové tenkrát z Prahy odvezli většinu umělecké …Continue reading →

Johanka z Arku – Jeanne d´Arc

Ico Johanka

Byl jsem požádán o provedení rekonstrukce praporu Johanky z Arku pro šermířskou skupinu Bibus Spiritus zabývající se obdobím stoleté války mezi Francií a Anglií mezi lety 1337 – 1453. Vzhledem k tomu, že se originál praporu Johanky z Arku nedochoval, vycházel jsem mj. z internetových zdrojů, které čerpají z originálního zápisu výslechu Johanky z Arku při jejím zajetí a soudu …Continue reading →

OFF

54. pěší pluk Hanácký – 6. střelecký pluk Hanácký – pěší pluk č. 6 Hanácký

ICO

Dlouhá historie pluku se začíná 8. dubna 1655, kdy byl založen Ottou Christophem von Sparrem pěší pluk ve službách braniborského kurfiřta. Pluk přešel v roce 1661 do císařských služeb a po 250 letech od vzniku dostal přízvisko „Hanácký“. Pluk prošel mnoha bitevními taženími, mj. boje s Turky na Slovensku či Uhrách a Bosně v letech 1689 – 1691, bitvy v …Continue reading →

OFF

Mohyla míru 2015

Ico MM

Poslední příspěvek k praporům na letošní rekonstrukci bitvy u Slavkova – Austerlitz budu věnovat praporům při pietním aktu na Mohyle míru. Francouzi i spojenci nastoupili k pietě už v podstatně menším množství, než na sobotní ukázku bitvy. Francouzské jednotky nastoupili se vší parádou – hudba, prapory ……. spojenecké po menších skupinkách, s jedním ruským a jedním rakouským praporem – leibfahne …Continue reading →

OFF

Austerlitz 2015

ICO AUST

Letošní 210. výročí bitvy u Slavkova – Austerlitz měla být velkolepá ukázka bitvy. Na ploše, která odpovídala zhruba ploše ukázce na 200. výročí bitvy v roce 2005, kdy se zúčastnilo 3000 vojáků, byla letošní účast vojska poloviční. Bohužel organizátoři tomu rozměr plochy nepřizpůsobily a tak mnoho diváků pouze vidělo velké rakouské jednotky a jejich formace na horizontu a rovněž tak …Continue reading →

OFF

Žuráň 5. prosince 2015

Ico

Za ranního úsvitu 5. prosince 2015 předal představitel Napoleona – Mark Schneider – na památném vrchu Žuráni jezdeckou standartu gardovým jízdním myslivcům – M1804. Slavnostní ceremonie se zúčastnili členové císařské pěší gardy, gardoví námořníci, 57. pěší pluk a gardoví jízdní myslivci. Prapor si sebou přinesli pouze gardoví námořníci a tento konkrétní prapor byl až z Kanady. Je škoda, že české …Continue reading →

OFF

Heldenberg – Klein-Wetzdorf – Niederösterreich

Ico Held

Dne 13. září 2015 proběhla oslava – 50. výročí založení společnosti „Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky“, centrála Vídeň. Akce proběhla na památném místě Heldenbergu u obce Klein-Wetzdorf nedaleko českých hranic. Této akce se pravidelně zúčastňujeme od roku 2009, kdy jsme navázali kontakt s velením spolku ve Vídni. Vždy jsme vřele vítáni a zváni na jejich akce. Vzhledem k mému zájmu o maršála …Continue reading →

OFF

Druhé obléhání Budapešti 1686

Stitched Panorama

Před 329 lety proběhla úspěšná porážka Osmanského vojska, které okupovalo část Evropy. Armáda, která byla složena z vojsk celé Evropy pod tzv. Svatou ligou měla mezi 65.000-100.000 mužů. Byli zde Němci, Maďaři, Chorvaté, Holanďani, Angličané, Šoanělé, Čeči, Italové, Španělé Francouzi, Dánové, Švédi a další vojáci a důstojníci a postavily se na odpor osmanské okupaci. Turečtí obránci Budapešti (tenkrát jen Budy) …Continue reading →

OFF

Prapory na Waterloo 2015 – francouzké

Ico FRA

Vzhledem k množství práce na jiných projektech jsem se dostal ke zhodnocení francouzských praporů a standart a jejich spojenců na Waterloo 2015 až nyní. Z mého pohledu mohu konstatovat, že na bojišti a v táboře jsem objevil všechny modely francouzských praporů, které byly používány v období let 1804 – 1815. Většina praporů a standart byla provedena velice dobře a odpovídala …Continue reading →

OFF

Prapory na Waterloo 2015 – spojenecké

Ico pruský

V tomto druhém pokračování svého pozorování praporů na rekonstrukci bitvy u Waterloo se zaměřím na prapory spojenců, kteří se této ukázky zúčastnily. Jako největší zastoupení po Britech se jevily na spojenecké straně pruské jednotky. Postřehl jsem prapory pěších regimentů (např. Preußisches Leib-Infanterie-Regiment e.V.), dělostřelecký prapor – „Königliche Preußische Garde – Artillerie zu Fuß“  a v táboře několik praporů Landwehru (zeměbrany). Pruskou jezdeckou …Continue reading →

OFF

Prapory na Waterloo 2015 – britské

Ico prapory

Ve dnech 19. – 21. června jsem se zúčastnil 200. výročí bitvy u Waterloo (1815 – 2015). Samotné bitvy v pátek a hlavně v sobotu byly nezapomenutelným zážitkem. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl zařazen v prvosledové jednotce, tak jsem měl možnost více sledovat dění na bojišti. Dojem na mě udělaly zejména útoky jezdectva jak z francouzské strany tak i …Continue reading →

OFF

Bitva u Santa Lucie 1848

Ico Santa Lucia

Bitva se odehrála 6. května 1848 u osady Santa Lucie, dnes již začleněné do Verony. Rakouské vojsko pod vedením maršála Jana Josefa Václava Radeckého zde porazilo dvakrát silnější sardinskou armádu krále Karla Alberta. Sardinské vojsko od 10. dubna tábořilo v okolí pevnosti Peschiera a při snaze prolomit Radeckého postavení dál na východ se střetlo 6. května s částí Radeckého armády u veronského předměstí Santa Lucia. Sardinský král měl k  dispozici 50 tisíc vojáků …Continue reading →

OFF

Prapor papežské švýcarské stráže – gardy

01 Ico garda

Datum 22. ledna je považováno za oficiální datum vzniku papežské gardy. Na žádost papeže Julia II. prvních 150 mužů ze Švýcarska dorazilo do Říma 22. ledna 1506 a toto datum je pokládáno za oficiální datum vzniku papežské gardy. Velitelem byl Kaspar von Silenen a zbytek 50 mužů dorazil později.  Vojáci gardy musí být švýcarské národnosti, katolického vyznání, vysocí nejméně 174 cm, bez vousů, s …Continue reading →

OFF

157. výročí úmrtí maršála Radeckého

Ico Radetzky

Při sledování novoročního koncertu Vídeňských filharmoniků jsem byl opět potěšen závěrečnou skladbou. Jak je již tradicí, končilo se skladbou Johanna Strausse (staršího) – Radeckého pochodem. O Radeckém lze najít na internetu spoustu článků. Jak kladných, tak i záporných. Já osobně se přidávám k první skupině, která vidí v osobě maršála jedinečného českého vojevůdce. O Radeckém se psalo v 19. století v …Continue reading →

OFF

Prapory na Slavkově – Austerlitz 2014

SONY DSC

Jako každoročně jsem se zúčastnil rekonstrukce bitvy tří císařů pod kopcem Santon. Z mého zájmu jsem opět sledoval prapory, pod kterými pochodovaly a bojovaly jednotky jak na francouzské straně tak i na spojenecké straně. Začnu nejdříve francouzskými prapory. V podstatě se nebylo na co dívat. Spatřil jsem pouze dvě orlice na smotaném a zabaleném praporu. Předpokládám, že to byl prapor 8eme …Continue reading →

OFF

Napoleonská aukce ve Fontainebleau

ICO

Při sledování zpravodajství mě zaujala reportáž z aukce ve Fontainebleau ve dnech 15. a 16. listopadu 2014. Dražily se věci z napoleonské doby ze sbírek monackého knížete Luise II., který byl pradědečkem současného monackého knížete Alberta II. Byla dražena řada osobních věcí Napoleona či jeho blízkých a spousta dalších velice zajímavých věcí. Jako hlavní hřeb aukce byla dražba Napoleonova dvourohého klobouku, …Continue reading →

OFF

Francie – 3. husarský pluk „Esterházy“

Ico hussards

Při hledání podkladů pro malbu francouzských praporů jsem našel velice zajímavé stránky 3. pluku husarů. Tento pluk je ve francouzské armádě od roku vzniku 1764 dodnes a právě tento rok si pluk připomíná 250. výročí jeho založení. U tohoto pluku se rovněž dochovala většina jeho jezdeckých standart a praporů a proto je tato řada vyjímečná. Následující řádky bych chtěl proto …Continue reading →

OFF

Ukořistění standarty u Jungingen (Ulm) 1805

03 Ico Juningen

11. října 1805 proběhla bitva u Haslach-Jungingen, známá také jako bitva u Albecku, severně od Dunaje. Rakouský Feldmarschallleutnant Karl Mack Freiherr von Leiberich se snažil o prolomení obležení Ulmu. Tato akce však neskončila úspěšně. Vítězství slavili Francouzi pod velením hraběte Antoine Pierre Duponta de l’Etang. Důsledkem bylo obklíčení Ulmu Francouzi a po několikadenním obléhání se Mack vzdal i se svou armádou. V bitvě u Haslach-Jungingen, …Continue reading →

OFF

Aktualizace V.

Doppeladler Viribus Unitis - D

Přidal jsem další vzory nástěnných hodin a cedulek. Tentokrát se jedná výhradně o „rakouské“ motivy.

OFF

Prapory tyrolských císařských myslivců

Ico Kaisr

Při návštěvě Kaiserjäger muzea v Innsbrucku jsem si vyfotil zde vystavené 4 bojové prapory tyrolských císařských myslivců (Tiroler Kaiserjäger – TKJ). Prapory jsou vystaveny v sálu věnovaném historii císařských myslivců v prvním patře. Nad portréty důstojníků jednotlivých pluků je vždy umístěn prapor příslušného pluku. Všechny 4 prapory jsou jednotného modelu – M1859. Dle nařízení z roku 1868 dostaly pluky císařských …Continue reading →

OFF

Skrytý skvost v Olomouci – sál školy Komenium

Ico Komenium

Skrytý skvost v Olomouci, za který by se nemusela stydět Praha ani Vídeň. Úplnou náhodou jsem se od kolegy, kterého rovněž zajímá historie Olomouce, dozvěděl o nádherně vyzdobeném sálu z doby panování císaře Františka Josefa I. v budově školy Komenium v Olomouci na ulici 8. května. Historie stavby: K slavnostnímu otevření školy, jejíž název byl „Nová reální škola v Olomouci“, došlo dne 20. června …Continue reading →

OFF

Standarta „2. Regiments der Tiroler Kaiserjäger“

Ico standarte 2TKJ

Při návštěvě Kaiserjägermusea v Innsbrucku jsem nafotil standartu 2. pluku tyrolských myslivců. Na rozdíl od standarty 1. pluku tyrolských myslivců se tato standarta dochovala v originále. Standarta sloužila k označení velitelství příslušného pluku. Hedvábná standarta má rozměry 39  x 39 cm a je upevněna na černém kozáckém kopí dlouhém 2,95 m zakončené kovovou špicí. Na levé straně nese na bílém pozadí červenou tyrolskou …Continue reading →

OFF

Pomník Andrease Hofera v Innsbrucku

00 Ico Hofer

Bronzový pomník Andrease Hofera – tyrolského národního hrdiny v boji proti Francouzům za napoleonských válek, se nachází v Innsbrucku – Bergisel nedaleko Kaiserjäger muzea.  Andreas Hofer je zde zpodobněn se širákem a praporem. Předpokládám, že prapor by měl být s tyrolskou orlicí, ale je proveden zjednodušeně a není tedy moc rozpoznatelný. Vlastní bronzová socha Hofera stojí na podstavci zhotoveného z deseti tun porfyrické červené žuly. …Continue reading →

OFF

Standarta „1. Regiments der Tiroler Kaiserjäger“

Ico standarte

1. pluk tyroských císařských myslivců – 3. prapor, bojoval roku 1915 pod velitelem XVI. sboru FML von Rothem na ruské frontě u Pogorzolky. Jako uznání za své bojové zásluhy během deseti měsíců bojů dostal 13. června 1915 plukovní standartu. Ta byla o rozměru 30 x 40 cm upevněna na ukořistěné kozácké kopí o délce 2,95 m. Tato standarta byla vysvěcena …Continue reading →

OFF

Prapor kroměřížských ostrostřelců

01 mini znak

Byl jsem požádám kamarády z Kroměříže o zhotovení repliky praporu Sboru uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži.  Originál praporu byl vysvěcený olomouckým arcibiskupem kardinálem Františkem Salvatorem Bauerem v květnu roku 1913. K této události byla roku 1913 vydána rovněž pamětní medaile. Na slávě se zúčastnili pozvané sbory z Prahy, Brna, Olomouce a Znojma. Tento prapor se zřejmě do dnešních dnů  nedochoval a proto jsem vycházel …Continue reading →

OFF

Pomníky bitvy u Helgolandu

Kriegsmarinefahne

Námořní bitva u Helgolandu proběhla 9. května 1864 mezi rakousko-pruskou eskadrou a dánskou flotilou v rámci války o Šlesvicko-Holštýnsko. Helgoland je  malé souostroví v Severním moři. Rakouskou eskadru tvořily dřevěné šroubové fregaty Radetzky a Schwarzenberg a k nim se připojily 3 menší pruská plavidla: dělové čluny Basilisk a Blitz a kolesový parník Preussicher Adler. Tuto skupinu vedl kapitán Tegetthoff.  Hořící vlajková loď Schwarzenberg u Helgolandu – Johan Carl Neumann Dánská eskadra, vedená kapitánem Suensonem se sestávala ze dvou šroubových fregat Nils …Continue reading →

OFF

Prapory na fortu SANDBERG – Komárom

Ico Fort Sandberg

O velikonočním víkendu jsme byli na návštěvě u známých na jižním Slovensku. Sobotu jsem využil na návštěvu Komárna a jeho fortů jak na slovenské, tak i maďarské straně. Nejdříve jsem se dostal k řetezci bastionů č. II., III. a IV. - tzv. Palatínská linie vybudované v letech 1839 – 47. Jednotlivé bastiony jsou mezi sebou spojeny hradbou, která je ale na mnoha místech …Continue reading →

OFF

Pomník s praporem

00 Ico Klapka

Před budovou radnice v Komárně, na náměstí generála Klapky, stojí pomník věnovaný generálu Klapkovi. Bronzovou sochu generála vytvořil budapešťský sochař József Rón. Generál stojí v maďarské uniformě, bez klobouku či čáky, v levé ruce pak drží šavli. Za ním, pod pláštěm, je vidět část dělostřelecké hlavně. Osud tohoto pomníku byl docela pohnutý. Původní místo bylo na radničním náměstí jako dnes …Continue reading →

OFF

Dragons de l´Impératrice

00 Dragon Ico

Gardoví dragouni – Dragons de la Garde zvaní též „Dragons de l´Impératrice“ – císařovnini dragouni byli založeni Napoleonovým dekretem v březnu 1806. Po jejich první prezentaci se císařovna Josefína rozhodla, že bude jejich kmotrou.  V prvním představení měli rovněž všichni dragouni černé koně, později přešly většinou na hnědáky. Frak uniformy byl zelený, červeně podšitý. Na prsou byl frak opatřen bílým revérem zpola …Continue reading →

OFF

Drapeau Marins de la Garde impériale

Marins de la Garde impériale

Prapor francouzských gardových námořníků jsem v krátké době maloval již podruhé. Zájem o prapor projevili před rokem námořníci z Kanady. S praporem se prezentovali na loňské největší akci re-enactmentu v Evropě a to v říjnu 2013 při rekonstrukci Bitvy národů u Lipska. Všichni námořníci byli v jednom bataillonu pod tímto praporem. Jaké však bylo moje překvapení, když po týdnu od …Continue reading →

OFF