Prapor papežské švýcarské stráže – gardy

01 Ico garda

Datum 22. ledna je považováno za oficiální datum vzniku papežské gardy. Na žádost papeže Julia II. prvních 150 mužů ze Švýcarska dorazilo do Říma 22. ledna 1506 a toto datum je pokládáno za oficiální datum vzniku papežské gardy. Velitelem byl Kaspar von Silenen a zbytek 50 mužů dorazil později.  Vojáci gardy musí být švýcarské národnosti, katolického vyznání, vysocí nejméně 174 cm, bez vousů, s …Continue reading →

157. výročí úmrtí maršála Radeckého

Ico Radetzky

Při sledování novoročního koncertu Vídeňských filharmoniků jsem byl opět potěšen závěrečnou skladbou. Jak je již tradicí, končilo se skladbou Johanna Strausse (staršího) – Radeckého pochodem. O Radeckém lze najít na internetu spoustu článků. Jak kladných, tak i záporných. Já osobně se přidávám k první skupině, která vidí v osobě maršála jedinečného českého vojevůdce. O Radeckém se psalo v 19. století v …Continue reading →

Prapory na Slavkově – Austerlitz 2014

SONY DSC

Jako každoročně jsem se zúčastnil rekonstrukce bitvy tří císařů pod kopcem Santon. Z mého zájmu jsem opět sledoval prapory, pod kterými pochodovaly a bojovaly jednotky jak na francouzské straně tak i na spojenecké straně. Začnu nejdříve francouzskými prapory. V podstatě se nebylo na co dívat. Spatřil jsem pouze dvě orlice na smotaném a zabaleném praporu. Předpokládám, že to byl prapor 8eme …Continue reading →

Napoleonská aukce ve Fontainebleau

ICO

Při sledování zpravodajství mě zaujala reportáž z aukce ve Fontainebleau ve dnech 15. a 16. listopadu 2014. Dražily se věci z napoleonské doby ze sbírek monackého knížete Luise II., který byl pradědečkem současného monackého knížete Alberta II. Byla dražena řada osobních věcí Napoleona či jeho blízkých a spousta dalších velice zajímavých věcí. Jako hlavní hřeb aukce byla dražba Napoleonova dvourohého klobouku, …Continue reading →

Francie – 3. husarský pluk „Esterházy“

Ico hussards

Při hledání podkladů pro malbu francouzských praporů jsem našel velice zajímavé stránky 3. pluku husarů. Tento pluk je ve francouzské armádě od roku vzniku 1764 dodnes a právě tento rok si pluk připomíná 250. výročí jeho založení. U tohoto pluku se rovněž dochovala většina jeho jezdeckých standart a praporů a proto je tato řada vyjímečná. Následující řádky bych chtěl proto …Continue reading →

Ukořistění standarty u Jungingen (Ulm) 1805

03 Ico Juningen

11. října 1805 proběhla bitva u Haslach-Jungingen, známá také jako bitva u Albecku, severně od Dunaje. Rakouský Feldmarschallleutnant Karl Mack Freiherr von Leiberich se snažil o prolomení obležení Ulmu. Tato akce však neskončila úspěšně. Vítězství slavili Francouzi pod velením hraběte Antoine Pierre Duponta de l’Etang. Důsledkem bylo obklíčení Ulmu Francouzi a po několikadenním obléhání se Mack vzdal i se svou armádou. V bitvě u Haslach-Jungingen, …Continue reading →

Aktualizace V.

Doppeladler Viribus Unitis - D

Přidal jsem další vzory nástěnných hodin a cedulek. Tentokrát se jedná výhradně o „rakouské“ motivy.

Prapory tyrolských císařských myslivců

Ico Kaisr

Při návštěvě Kaiserjäger muzea v Innsbrucku jsem si vyfotil zde vystavené 4 bojové prapory tyrolských císařských myslivců (Tiroler Kaiserjäger – TKJ). Prapory jsou vystaveny v sálu věnovaném historii císařských myslivců v prvním patře. Nad portréty důstojníků jednotlivých pluků je vždy umístěn prapor příslušného pluku. Všechny 4 prapory jsou jednotného modelu – M1859. Dle nařízení z roku 1868 dostaly pluky císařských …Continue reading →

Skrytý skvost v Olomouci – sál školy Komenium

Ico Komenium

Skrytý skvost v Olomouci, za který by se nemusela stydět Praha ani Vídeň. Úplnou náhodou jsem se od kolegy, kterého rovněž zajímá historie Olomouce, dozvěděl o nádherně vyzdobeném sálu z doby panování císaře Františka Josefa I. v budově školy Komenium v Olomouci na ulici 8. května. Historie stavby: K slavnostnímu otevření školy, jejíž název byl „Nová reální škola v Olomouci“, došlo dne 20. června …Continue reading →

OFF

Standarta „2. Regiments der Tiroler Kaiserjäger“

Ico standarte 2TKJ

Při návštěvě Kaiserjägermusea v Innsbrucku jsem nafotil standartu 2. pluku tyrolských myslivců. Na rozdíl od standarty 1. pluku tyrolských myslivců se tato standarta dochovala v originále. Standarta sloužila k označení velitelství příslušného pluku. Hedvábná standarta má rozměry 39  x 39 cm a je upevněna na černém kozáckém kopí dlouhém 2,95 m zakončené kovovou špicí. Na levé straně nese na bílém pozadí červenou tyrolskou …Continue reading →

OFF

Pomník Andrease Hofera v Innsbrucku

00 Ico Hofer

Bronzový pomník Andrease Hofera – tyrolského národního hrdiny v boji proti Francouzům za napoleonských válek, se nachází v Innsbrucku – Bergisel nedaleko Kaiserjäger muzea.  Andreas Hofer je zde zpodobněn se širákem a praporem. Předpokládám, že prapor by měl být s tyrolskou orlicí, ale je proveden zjednodušeně a není tedy moc rozpoznatelný. Vlastní bronzová socha Hofera stojí na podstavci zhotoveného z deseti tun porfyrické červené žuly. …Continue reading →

OFF

Standarta „1. Regiments der Tiroler Kaiserjäger“

Ico standarte

1. pluk tyroských císařských myslivců – 3. prapor, bojoval roku 1915 pod velitelem XVI. sboru FML von Rothem na ruské frontě u Pogorzolky. Jako uznání za své bojové zásluhy během deseti měsíců bojů dostal 13. června 1915 plukovní standartu. Ta byla o rozměru 30 x 40 cm upevněna na ukořistěné kozácké kopí o délce 2,95 m. Tato standarta byla vysvěcena …Continue reading →

OFF

Prapor kroměřížských ostrostřelců

01 mini znak

Byl jsem požádám kamarády z Kroměříže o zhotovení repliky praporu Sboru uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži.  Originál praporu byl vysvěcený olomouckým arcibiskupem kardinálem Františkem Salvatorem Bauerem v květnu roku 1913. K této události byla roku 1913 vydána rovněž pamětní medaile. Na slávě se zúčastnili pozvané sbory z Prahy, Brna, Olomouce a Znojma. Tento prapor se zřejmě do dnešních dnů  nedochoval a proto jsem vycházel …Continue reading →

OFF

Pomníky bitvy u Helgolandu

Kriegsmarinefahne

Námořní bitva u Helgolandu proběhla 9. května 1864 mezi rakousko-pruskou eskadrou a dánskou flotilou v rámci války o Šlesvicko-Holštýnsko. Helgoland je  malé souostroví v Severním moři. Rakouskou eskadru tvořily dřevěné šroubové fregaty Radetzky a Schwarzenberg a k nim se připojily 3 menší pruská plavidla: dělové čluny Basilisk a Blitz a kolesový parník Preussicher Adler. Tuto skupinu vedl kapitán Tegetthoff.  Hořící vlajková loď Schwarzenberg u Helgolandu – Johan Carl Neumann Dánská eskadra, vedená kapitánem Suensonem se sestávala ze dvou šroubových fregat Nils …Continue reading →

OFF

Prapory na fortu SANDBERG – Komárom

Ico Fort Sandberg

O velikonočním víkendu jsme byli na návštěvě u známých na jižním Slovensku. Sobotu jsem využil na návštěvu Komárna a jeho fortů jak na slovenské, tak i maďarské straně. Nejdříve jsem se dostal k řetezci bastionů č. II., III. a IV. - tzv. Palatínská linie vybudované v letech 1839 – 47. Jednotlivé bastiony jsou mezi sebou spojeny hradbou, která je ale na mnoha místech …Continue reading →

OFF

Pomník s praporem

00 Ico Klapka

Před budovou radnice v Komárně, na náměstí generála Klapky, stojí pomník věnovaný generálu Klapkovi. Bronzovou sochu generála vytvořil budapešťský sochař József Rón. Generál stojí v maďarské uniformě, bez klobouku či čáky, v levé ruce pak drží šavli. Za ním, pod pláštěm, je vidět část dělostřelecké hlavně. Osud tohoto pomníku byl docela pohnutý. Původní místo bylo na radničním náměstí jako dnes …Continue reading →

OFF

Dragons de l´Impératrice

00 Dragon Ico

Gardoví dragouni – Dragons de la Garde zvaní též „Dragons de l´Impératrice“ – císařovnini dragouni byli založeni Napoleonovým dekretem v březnu 1806. Po jejich první prezentaci se císařovna Josefína rozhodla, že bude jejich kmotrou.  V prvním představení měli rovněž všichni dragouni černé koně, později přešly většinou na hnědáky. Frak uniformy byl zelený, červeně podšitý. Na prsou byl frak opatřen bílým revérem zpola …Continue reading →

OFF

Drapeau Marins de la Garde impériale

Marins de la Garde impériale

Prapor francouzských gardových námořníků jsem v krátké době maloval již podruhé. Zájem o prapor projevili před rokem námořníci z Kanady. S praporem se prezentovali na loňské největší akci re-enactmentu v Evropě a to v říjnu 2013 při rekonstrukci Bitvy národů u Lipska. Všichni námořníci byli v jednom bataillonu pod tímto praporem. Jaké však bylo moje překvapení, když po týdnu od …Continue reading →

OFF

Prezidentská standarta v průběhu času

Ico standarta

Každá doba má své symboly a když doba skončí, jsou to právě symboly, se kterými se vypořádáme nejdříve. Dělo se to vždy a dít se to bude. S koncem monarchie v roce 1918 se odstranily symboly v podobě císařských orlů, žluto-černých praporů, soch císaře atd. S jejich odstraněním však začaly v nově vniklém Československu hádky o podobě nových symbolů republiky. Na jaře roku 1920 vyvrcholily …Continue reading →

OFF

Austerlitz 2013 a prapory

Ico Austr

Pořadatelé zvolili pro letošní bitevní ukázku situaci, kdy divize generála Vandamma se střetla s pěchotou generálů Miloradoviče a Rottermunda, porazila je, ale byla vzápětí napadena na svém levém křídle jezdectvem carské gardy, přičemž 1. batalion 4. pluku přišel o svou orlici s praporem. Vandamme byl následně posílen Napoleonovou gardou a jednotkami sboru maršála Bernadotta a střetnutí na Starých Vinohradech vyvrcholilo …Continue reading →

OFF

Aktualizace IV.

Ico aktual

Po delší době jsem přidal své nové práce v záložce „Ostatní“. Kamarádi mě požádali o namalování střeleckých terčů a na vyzdobení ručních flašinetů. Rovněž jsem přimaloval další oválné cedulky a hodiny.

OFF

Symbolika orlů a orlic – VIII. – tetování

Ico eagle tattoo

Při hledání podkladů pro své příspěvky k symbolice orlů a orlic jsem našel spoustu obrázků tetování, na kterých je vyobrazen orel či orlice. Některá provedení jsou amatérská, jiná umělecká a poslední dobou se začínají objevovat tzv. 3D tetování, kdy obrázek je proveden velice realisticky a ve špičkové kvalitě. Asi nejvíce tetování s tématikou orla pochází ze Spojených států, kdy jejich …Continue reading →

OFF

Prapory reenactmentu – Leipzig 1813 – 2013

Ikonka

S velkým zájmem jsem očekával největší letošní událost napoleonského reenactmentu v Evropě – 200. výročí bitvy u Lipska (Völkerschlacht bei Leipzig). Mezi cca 6.000 uniformovanými účastníky byla také moje maličkost. S úrovní organizace jsem byl notně zklamán, vlastní bitva pak byla impozantní. Kromě samotné bitvy jsem se zaměřil hlavně na prapory a jejich zhodnocení. Zde jsou moje postřehy: Francouzi a …Continue reading →

OFF

Rakouský prapor na pomnících – IV.

Ico

Jezdecká socha arcivévody Karla se nachází na Náměstí Hrdinů – „Heldenplatz“ v Hofburgu ve Vídni. Dílo vytvořil sochař Anton Dominik Fernkorn (vlastní jezdecká socha) a Eduard van der Nüll (podstavec pomníku). Fernkorn je rovněž autorem i druhého jezdeckého pomníku na Heldenbergu a to pomníku Evžena Savojského a rovněž tak pomníku v Aspernu – Aspernského lva. Jedinečný jezdecký pomník arcivévody Karla v nadživotní …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic VII. – USA

Ikonka USA

Přestože samotné Spojené státy americké nemají tak dlouhou historii, jako mnou dříve popisované státy či země se symbolem orla či orlice, tak o to více si své historie váží. A jako hlavní symbol, kromě pruhů a hvězd, si Spojené státy americké zvolili orla bělohlavého.  4. července 1776 byla vydána Deklarace nezávislosti a tímto dnem vznikají Spojené státy americké – USA. …Continue reading →

OFF

Rakouský prapor na pomnících – III.

Retz ICO

Pomník vztahující se k bitvě u Znojma 10. – 11. července 1809 se nachází v malebném historickém městečku Retz nedaleko rakouských hranic, asi 12 kilometrů jihozápadně od Znojma. Představuje truchlícího vojáka v pěchotní uniformě s praporem na žulovém podstavci. Celková výška pomníku je 4,8 m, bronzová socha vojáka s praporem je vysoká 3,48 m a na pomníku je reliéfní nápis: „Na památku zde odpočívá 2.300 …Continue reading →

OFF

Prapory reenactmentu – Chlumec 1813 – 2013

00 Náhled

Letošní připomenutí významné bitvy u Chlumce a Přestanova se odehrálo 31. srpna 2013. Bohužel vzhledem k mým povinnostem na jiné akci jsem se této akce nemohl účastnit osobně a proto jsem si na netu vyhledal fotky z této akce. Moje pozornost se opět zaměřila na prapory, které členové jednotlivých klubů vojenské historie používají. K ruským praporů nemám žádné výtky. Byly zde zastoupeny prapory …Continue reading →

OFF

Mexický prapor

Mexický prapor Ico

Nedávno odvysílala česká televize opakování dvoudílného dokumentu z roku 2000 s názvem „Mexické dobrodružství císaře Maxmiliána Habsburského“.  Pořadem, kromě jiných, provázel pan Jiří Pernes, náš přední odborník na Habsburskou monarchii.  Dokument popisuje život Maxmiliána Habsburského a jeho důvody přijetí císařské koruny v Mexiku až po jeho popravu. Dokument začíná zajímavým ceremoniálem stahování vlajky. Mě zaujalo to, že sám Maxmilián navrhoval jak mexické vojenské …Continue reading →

OFF

Standarta M1769

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vojenské historické muzeum ve Vídni (HGM) a „Flag Heritage Foundation“ (Danvers / USA) oznámily, že koncem března 2013 byla HGM darována a předána standarta M1769 z doby panování Marie Terezie (1740-1780). Flag Heritage Foundation byla založena v roce 1971 s dnešním sídlem v Danveru, stát Massachusetts / USA a je to nezisková organizace, která shromažďuje, uchovává a  studuje vlajky, prapory, …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic VI. – Olomouc

1 Olomoucká orlice - ico

Město v České republice, kde se nejvíce nachází orlů a orlic je zřejmě Olomouc. Snad na každém rohu centra města najdeme orla či orlici. Vyskytuje se v různých formách provedení. Většinou se jedná o klasický znak – reliéf. Najdeme však i provedení plně plastické, či znaky ve vitráží okem.  Mnohokrát je zastoupena moravská orlice na fasádách či štítech různých domů. Rovněž jsem …Continue reading →

OFF