Dragons de l´Impératrice

00 Dragon Ico

Gardoví dragouni – Dragons de la Garde zvaní též „Dragons de l´Impératrice“ – císařovnini dragouni byli založeni Napoleonovým dekretem v březnu 1806. Po jejich první prezentaci se císařovna Josefína rozhodla, že bude jejich kmotrou.  V prvním představení měli rovněž všichni dragouni černé koně, později přešly většinou na hnědáky. Frak uniformy byl zelený, červeně podšitý. Na prsou byl frak opatřen bílým revérem zpola …Continue reading →

Drapeau Marins de la Garde impériale

Marins de la Garde impériale

Prapor francouzských gardových námořníků jsem v krátké době maloval již podruhé. Zájem o prapor projevili před rokem námořníci z Kanady. S praporem se prezentovali na loňské největší akci re-enactmentu v Evropě a to v říjnu 2013 při rekonstrukci Bitvy národů u Lipska. Všichni námořníci byli v jednom bataillonu pod tímto praporem. Jaké však bylo moje překvapení, když po týdnu od …Continue reading →

Prezidentská standarta v průběhu času

Ico standarta

Každá doba má své symboly a když doba skončí, jsou to právě symboly, se kterými se vypořádáme nejdříve. Dělo se to vždy a dít se to bude. S koncem monarchie v roce 1918 se odstranily symboly v podobě císařských orlů, žluto-černých praporů, soch císaře atd. S jejich odstraněním však začaly v nově vniklém Československu hádky o podobě nových symbolů republiky. Na jaře roku 1920 vyvrcholily …Continue reading →

Austerlitz 2013 a prapory

Ico Austr

Pořadatelé zvolili pro letošní bitevní ukázku situaci, kdy divize generála Vandamma se střetla s pěchotou generálů Miloradoviče a Rottermunda, porazila je, ale byla vzápětí napadena na svém levém křídle jezdectvem carské gardy, přičemž 1. batalion 4. pluku přišel o svou orlici s praporem. Vandamme byl následně posílen Napoleonovou gardou a jednotkami sboru maršála Bernadotta a střetnutí na Starých Vinohradech vyvrcholilo …Continue reading →

Aktualizace IV.

Ico aktual

Po delší době jsem přidal své nové práce v záložce „Ostatní“. Kamarádi mě požádali o namalování střeleckých terčů a na vyzdobení ručních flašinetů. Rovněž jsem přimaloval další oválné cedulky a hodiny.

Symbolika orlů a orlic – VIII. – tetování

Ico eagle tattoo

Při hledání podkladů pro své příspěvky k symbolice orlů a orlic jsem našel spoustu obrázků tetování, na kterých je vyobrazen orel či orlice. Některá provedení jsou amatérská, jiná umělecká a poslední dobou se začínají objevovat tzv. 3D tetování, kdy obrázek je proveden velice realisticky a ve špičkové kvalitě. Asi nejvíce tetování s tématikou orla pochází ze Spojených států, kdy jejich …Continue reading →

Prapory reenactmentu – Leipzig 1813 – 2013

Ikonka

S velkým zájmem jsem očekával největší letošní událost napoleonského reenactmentu v Evropě – 200. výročí bitvy u Lipska (Völkerschlacht bei Leipzig). Mezi cca 6.000 uniformovanými účastníky byla také moje maličkost. S úrovní organizace jsem byl notně zklamán, vlastní bitva pak byla impozantní. Kromě samotné bitvy jsem se zaměřil hlavně na prapory a jejich zhodnocení. Zde jsou moje postřehy: Francouzi a …Continue reading →

Rakouský prapor na pomnících – IV.

Ico

Jezdecká socha arcivévody Karla se nachází na Náměstí Hrdinů – „Heldenplatz“ v Hofburgu ve Vídni. Dílo vytvořil sochař Anton Dominik Fernkorn (vlastní jezdecká socha) a Eduard van der Nüll (podstavec pomníku). Fernkorn je rovněž autorem i druhého jezdeckého pomníku na Heldenbergu a to pomníku Evžena Savojského a rovněž tak pomníku v Aspernu – Aspernského lva. Jedinečný jezdecký pomník arcivévody Karla v nadživotní …Continue reading →

Symbolika orlů a orlic VII. – USA

Ikonka USA

Přestože samotné Spojené státy americké nemají tak dlouhou historii, jako mnou dříve popisované státy či země se symbolem orla či orlice, tak o to více si své historie váží. A jako hlavní symbol, kromě pruhů a hvězd, si Spojené státy americké zvolili orla bělohlavého.  4. července 1776 byla vydána Deklarace nezávislosti a tímto dnem vznikají Spojené státy americké – USA. …Continue reading →

Rakouský prapor na pomnících – III.

Retz ICO

Pomník vztahující se k bitvě u Znojma 10. – 11. července 1809 se nachází v malebném historickém městečku Retz nedaleko rakouských hranic, asi 12 kilometrů jihozápadně od Znojma. Představuje truchlícího vojáka v pěchotní uniformě s praporem na žulovém podstavci. Celková výška pomníku je 4,8 m, bronzová socha vojáka s praporem je vysoká 3,48 m a na pomníku je reliéfní nápis: „Na památku zde odpočívá 2.300 …Continue reading →

OFF

Prapory reenactmentu – Chlumec 1813 – 2013

00 Náhled

Letošní připomenutí významné bitvy u Chlumce a Přestanova se odehrálo 31. srpna 2013. Bohužel vzhledem k mým povinnostem na jiné akci jsem se této akce nemohl účastnit osobně a proto jsem si na netu vyhledal fotky z této akce. Moje pozornost se opět zaměřila na prapory, které členové jednotlivých klubů vojenské historie používají. K ruským praporů nemám žádné výtky. Byly zde zastoupeny prapory …Continue reading →

OFF

Mexický prapor

Mexický prapor Ico

Nedávno odvysílala česká televize opakování dvoudílného dokumentu z roku 2000 s názvem „Mexické dobrodružství císaře Maxmiliána Habsburského“.  Pořadem, kromě jiných, provázel pan Jiří Pernes, náš přední odborník na Habsburskou monarchii.  Dokument popisuje život Maxmiliána Habsburského a jeho důvody přijetí císařské koruny v Mexiku až po jeho popravu. Dokument začíná zajímavým ceremoniálem stahování vlajky. Mě zaujalo to, že sám Maxmilián navrhoval jak mexické vojenské …Continue reading →

OFF

Standarta M1769

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vojenské historické muzeum ve Vídni (HGM) a „Flag Heritage Foundation“ (Danvers / USA) oznámily, že koncem března 2013 byla HGM darována a předána standarta M1769 z doby panování Marie Terezie (1740-1780). Flag Heritage Foundation byla založena v roce 1971 s dnešním sídlem v Danveru, stát Massachusetts / USA a je to nezisková organizace, která shromažďuje, uchovává a  studuje vlajky, prapory, …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic VI. – Olomouc

1 Olomoucká orlice - ico

Město v České republice, kde se nejvíce nachází orlů a orlic je zřejmě Olomouc. Snad na každém rohu centra města najdeme orla či orlici. Vyskytuje se v různých formách provedení. Většinou se jedná o klasický znak – reliéf. Najdeme však i provedení plně plastické, či znaky ve vitráží okem.  Mnohokrát je zastoupena moravská orlice na fasádách či štítech různých domů. Rovněž jsem …Continue reading →

OFF

Sturm IR Geisruck und Wied

ICO

Dnešní počítačová grafika dokáže udělat divy ….. pro porovnání výchozí fotografie z akce, kde se sešly moje dva sedmiletkové prapory regimentů Geisruck a Wied:

OFF

Bitva u Custozy 1866

09 ikonka

Bitva u Custozy byla rozhodující pozemní střetnutí Třetí italské války za nezávislost. 24. června 1866. U severoitalské Custozy porazila rakouská Jižní armáda arcivévody Albrechta Rakousko-Těšínského italskou Mincijskou armádu, které velel generál Alfonso Ferrero La Marmora. Přestože rakouská armády byla početně slabší (bojové stavy: Italové cca 91.000  vojáků, 246 děl, Rakušani cca 74.000 vojáků a 168 děl), dokázali Rakušani v bitvě zvítezit. Celkové ztráty v této bitvě: Italové: 7.500 mužů a Rakušani …Continue reading →

OFF

Drzý pták

Drzý pták 1

Sedá kam nemá. A z kamenného ani ze živého vládce oblohy si nic nedělá. Je drzý.

OFF

Bitva u Lissy 20. července 1866

Teggeth

Dnes ostrov Vis (italsky Lissa) je chorvatský ostrov v Jaderském moři, u kterého porazil 20. července 1866 admirál Tegetthoff silnější italské loďstvo pod velením admirála Carlo di Persano. Průběhu bitvy se věnovat nebudu, protože ji lze dohledat jak na internetu, tak i v psané literatuře (např. Válka 1866 – Bělina, Fučík, kde najdete popis bitvy a složení jednotlivých flotil). Tato bitva je vlastně posledním větším střetnutím „dřevěných“ …Continue reading →

OFF

Prapor v igelitu

VSS

Tak mi to nedá, abych se nevyjádřil k tomu, co předvedla AČR, tedy Velitelství společných sil, na slavnostním nástupu dne 26.6.2013 na olomouckém Horním náměstí. Pominu to, že armáda z Olomouce odchází a tím končí několik století tradice armády v Olomouci. Žádná armáda by si nedovolila na jakémkoliv nástupu jít se svým praporem v igelitu. U AČR je to však možné. …Continue reading →

OFF

Bitva u Custozy 1848

Ikonka Cus

Bitva u Custozy proběhla 25. července 1848 během první italské války za nezávislost mezi armádou království Piedmont-Sardinského a jižní armádou Habsburské monarchie. Italskou armádu vedl král Karel Albert a rakouskou armádu maršál Radecký. Bitva skončila rakouským vítězstvím a na počest Radeckého skládá hned v roce 1848 Johann Strauss „Radetzky-Marsch“. V roce 1867 byla ve Vídni rovněž nazvána jedna z hlavních tříd ve 3. okrsku po vítězství u Custozy „Custozzagasse“. Název nese doposud. …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic V. – Rusko

Ikonka rusky znak

Dalším státem, kde je historicky dlouho používán symbol orla jako státního znaku je Rusko. Můj příspěvek je jen nahlédnutím do historie použití symbolu orla v Rusku. Oficiálně byl prvním znakem s orlem znak Ivana III. – Velikého (1440-1505). Známé je vyobrazení jeho velké pečeti, kde je již použitý dvouhlavý orel. Existuje několik teorií, jak se dostal orel do ruského znaku. Přesto …Continue reading →

OFF

Bitva o Curych 1799

Detail Curych

První bitva u Curychu byla jednou z bitev Druhé koaliční války. Odehrála se 4.-7. června 1799. Francouzské jednotky pod velením generála Massény byly nuceny upustit území města a pod tlakem Rakušanů, pod velením arcivévody Karla, musely ustoupit až za řeku Limmat. Tam Francouzi opevnili svoje pozice a udržovali patovou situaci. Během léta byli rakouské jednotky nahrazeny ruskými pod velením generála Korsakova. V druhé bitvě o Curych (25. a 26. …Continue reading →

OFF

Bitva u Štěrbohol 6. května 1757

Ikonka Schwerin

Tato bitva byla druhým velký střetnutím sedmileté války (1756 – 1763) na evropském kontinentu. Na bojišti u Prahy se střetla pruská armáda vedená králem Fridrichem II. s vojskem Habsburské monarchie v čele s princem Karlem Lotrinským a polním maršálem Brownem. Ačkoli před bitvou měli Rakušané obsazeny výhodnější pozice na výšinách mezi Vítkovem a vesnicí Kyje, podařilo se pruskému panovníkovi rakouskou obranu zcela rozbít a v této bitvě zvítězit. Prusové střetnutí pojmenovali bitvou u Prahy a tento …Continue reading →

OFF

Aktualizace III.

Aktualizace

Přidány další malované hodiny a cedulky na dřevě v záložce „Ostatní“.

OFF

Abdikace Napoleona I. – 6. dubna 1814

Detail praporu

Dne 6. dubna 1814 abdikoval císař Napoleon Bonaparte ve prospěch svého nezletilého syna Napoleon František Josef Karel Bonaparte (Orlíka). Učinil tak poté, co spojené armády protifrancouzské koalice (Rusko, Británie, Rakousko, Prusko a Švédsko) napadly Francii a dobyly Paříž.  20. dubna se rozloučil s vojáky gardy a doprovázen komisaři vítězných mocností odjel do vyhnanství na ostrov Elba.   Antoine Alphonse Montfort, Loučení Napoleona ve Fontainebleau, Museum …Continue reading →

OFF

Bitva o Paříž 30. března 1814

Kopule

Závěrečné střetnutí mezi vojsky napoleonské Francie a 6. koalice (Rusko, Prusko, Rakousko, Bavorsko a Württembersko). Bitva skončila vítězstvím koalice a kapitulací Paříže 31. března 1814. Napoleon byl donucen k abdikaci a poté byl poslán na ostrov Elba. Tolik jen velice krátce na úvod. Při mé návštěvě „Musée de l’Armée“ - Invalidovna a „Musée de l’Emperi“ v Salonu de Provence mi bylo divné, proč se tak málo …Continue reading →

OFF

Bitva u Novary 23. 3. 1849

Ikona Novara

V bitvě u Novary porazila dne 23. března 1849 rakouská armáda pod velením maršála Radeckého armádu Sardinského království, které velel polský generál Wojciech Chrzanowski. Bitvou skončilo první období italského sjednocování a Rakousko si na 10 let uhájilo své panství v severní Itálii. Italská armáda v této bitvě měla početní převahu asi 100 tisíc mužů proti rakouským 70 tisícům mužů avšak její velitel, polský generál Chrzanowski nerozuměl italsky a velení nefungovalo. Hlavní bitva …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic IV. – Rakousko

Rakouská vlajka

Historie Rakouska Území dnešního Rakouska má velmi bohaté dějiny. Počátkem našeho letopočtu dobyli velkou část území Římané, kteří zde budovali města a silnice. Nejvýznamnější římské sídlo v Rakousku, Carnuntum (hlavní město římské provincie Horní Panonie, ležící v dnešním Dolním Rakousku) se stává dokonce císařským městem. Rovněž na území dnešního města Vídně, přímo u Hofburgu, se nacházejí základy římských staveb. Vídeň svůj název dostala …Continue reading →

OFF

Symbolika orlů a orlic III. – Německo

Současný znak Německa

Vzhledem k tomu, že historický vývoj Německa je velmi rozsáhlý, omezím se jen na symboliků orlů – orlice – vztahující se přímo k dnešnímu území Německa. Tento symbol orlice se začal na dnešním území Německa používat v době panování franckého krále Karla I. Velikého (2. dubna 742 – 28. ledna 814). Byl korunován za římského císaře 25. prosinec roku 800 n. l. v Římě a území jím ovládané nazval „Římskou …Continue reading →

OFF

Bitva u Jílového (Preussisch Eylau) 8.2.1807

ikonka Jílové

Mým cílem není popis bitvy jako takové, ale pokusil jsem se najít její ztvárnění na obrazech ať dobových či pozdějších autorů. Dnes se místo nachází v Rusku, Kaliningradské oblasti a jmenuje se Bagrationovsk. Alespoň stručně k tomu, co se pak malíři pokusili zvěčnit na svých plátnech: Bitva vstoupila do dějin napoleonských válek jako jedna z největšími ztrátami (Francouzi – nejméně 30.000 mrtvých a …Continue reading →

OFF